Vesti

Projekat "Priprema lokalnih vlasti u Srbiji za proces evropskih integr...

Na sednici Odbora za evropske integracije i me...

Pročitaj više

Javna rasprava o nacionalnom programu integracije Srbije u EU

Kancelarija za evropske integracije Vlade Srbije, u saradnji sa Komorskim sistem...

Pročitaj više

Integracije Srbije u EU

Kancelarija za evropske integracije Vlade Srbije, u saradnji sa Privred...

Pročitaj više

Ka Evropskoj uniji

U okviru projekta „EU Trening- druga faza“, koji podržava Fond za otvoreno društ...

Pročitaj više

Evropske integracije i lobiranje

Stalna konferencija gradova i opština, u okviru projekta “Jačanje kapac...

Pročitaj više