Vesti

Serija radionica o lokalnim aktima u oblasti rodne ravnopravnosti

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 6. aprila do 23. maja...

Pročitaj više

Sastanak Fokus grupa na temu lokalnih politika socijalne zaštite i ink...

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i Ministarstvo za rad, zapošljavanj...

Pročitaj više

Podrška izradi planova javnog zdravlja u Podunavskom okrugu

Na inicijativu Stalne konferencija gradova i opština (SKGO) i Zavoda za javno zd...

Pročitaj više

Strateško planiranje javnog zdravlja u Braničevskom okrugu

Predstavnici Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) posetili su Braničevsk...

Pročitaj više

Pripremljeni modeli dokumenata u oblasti rodne ravnopravnosti

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i Ministarstvo za ljudska i manjins...

Pročitaj više

Razgovori na temu javnog zdravlja, socijalne zaštite i mladih sa opšti...

Predstavnici Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) posetili su tokom febr...

Pročitaj više