Vesti

Podrška izradi i sprovođenju planova javnog zdravlja u opštinama Borsk...

U cilju planiranja podrške gradovima i opštinama u izradi i sprovođenju planova...

Pročitaj više

Poziv za podnošenje predloga projekata

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, uz...

Pročitaj više

Evropi je potrebno da se više žena kandiduje za izbore

Uprkos izvesnom napretku na izborima, žene i dalje ostaju slabo zastupljene u po...

Pročitaj više

Održana šesta sednica Predsedništva SKGO

Šesta sednica Predsedništva SKGO održana je 20. februar 2019. godine u Beogradu,...

Pročitaj više

Počela druga faza projekta o upravljanju ljudskim resursima u lokalnoj...

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i Savet Evrope potpisali su danas u...

Pročitaj više

Konkurs za dodelu nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnos...

Zaštitnik građana, u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje sir...

Pročitaj više