Vesti

POSETA KINESKE DELEGACIJE

5.decembra 2003. Stalna konferencija gradova i opština dočekala je delegaciju Ki...

Pročitaj više

AKTIVNOSTI DONATORA U JUGOISTOČNOJ EVROPI U OBLASTI LOKALNE SAMOUPRAVE...

Prilikom prve, opsežne analize aktivnosti donatora u Jugoistočnoj Evropi u oblas...

Pročitaj više

POZIV NA SARADNJU ORGANIZACIJE CEI PROJECTS - CENTRALNOEVROPSKE INICIJ...

U cilju pomoći Centralnoevropskim i Istočnoevropskim javnim i privatnim promoter...

Pročitaj više

STUDIJSKO PUTOVANJE U HOLANDIJU

U periodu od 6. do 14. jula 2003. godine, SLGRP je organizovao studijsko putovan...

Pročitaj više

SEMINAR MREŽE ASOCIJACIJA LOKALNIH VLASTI JUGOISTOČNE EVROPE (NALAS)

U okviru Pakta za stabilnost Jugoistočne Evrope, Stalna konferencija gradova i o...

Pročitaj više

STUDIJSKO PUTOVANJE DELEGACIJE STALNE KONFERENCIJE U ČEŠKU REPUBLIKU

Delegacija Stalne Konferencije boravila je u Češkoj Republici na studijskom puto...

Pročitaj više