Vesti

SARADNJA SA GRADOVIMA I OPŠTINAMA ČEŠKE REPUBLIKE

Asocijacija gradova i opština Češke Republike...

Pročitaj više

BORAVAK DELEGACIJE PREDSTAVNIKA ASOCIJACIJE OPŠTINSKIH FORMACIJA "GRAD...

Na inicijativu rukovodstva Asocijacije "Gradovi Urala", u cilju usposta...

Pročitaj više

RADIONICA U ORGANIZACIJI SKGO I ŠPANSKE AGENCIJE ZA MEĐUNARODNU SARADN...

U okviru pomoći koju Vlada Kraljevine Španije pruža izradi Strategije rada Od...

Pročitaj više

PRVA SEDNICA ODBORA ZA MEĐUNARODNU SARADN&#1032U

Odbor za međunarodnu saradnјu Stalne konferencije gradova i opština u novom sazi...

Pročitaj više

STUDIJSKO PUTOVANJE DELEGACIJE SKGO PO GRADOVIMA I OPŠTINAMA ČEŠKE REP...

U okviru plana saradnje SKGO i Saveza gradova i opština Češke Republike, i na os...

Pročitaj više

POSETA KINESKE DELEGACIJE

5.decembra 2003. Stalna konferencija gradova i opština dočekala je delegaciju Ki...

Pročitaj više