Vesti

Počela druga faza projekta o upravljanju ljudskim resursima u lokalnoj...

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i Savet Evrope potpisali su danas u...

Pročitaj više

Izveštaji o reviziji svrsishodnosti - dobra adresa za uočavanje sistem...

Državna revizorska institucija će ubuduće godišnjim programima revizije nastojat...

Pročitaj više

Nagrade za gradove i opštine za primenu principa dobre uprave

Komisija za izbor najbolje prakse u oblasti primene principa dobre uprave na lok...

Pročitaj više

Vlada Srbije usvojila opšte programe obuke za zaposlene i rukovodioce ...

Vlada Republike Srbije je na predlog Nacionalne akademije za javnu upravu, na se...

Pročitaj više

Usvojene uredbe za bližu primenu Zakona o planskom sistemu

Vlada Republike Srbije usvojila je podzakonske akte, kojima se bliže određuje me...

Pročitaj više

DRI će revidirati 75 odsto lokalnog budžeta svake godine

Veći gradovi u Srbiji biće revidirani svake godine. Revizijom će biti obuhvaćeno...

Pročitaj više