Vesti

III obuka poverenika SKGO

Savetodavni centar SKGO organizovao je treću redovnu obuku lokalnih poverenika od 22. do 24. februara u Beogradu, uključujući jednodnevnu studijsku posetu gradu Zrenjaninu.

Prvog dana poverenicima se obratio Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO i informisao je poverenike o novinama i aktivnostima u radu SKGO. Nakon toga, Sanela Veljkovski, koordinatorka za Mrežu poverenika predstavila je plan aktivnosti rada Mreže za tekuću godinu, shodno akcionom planu SKGO. Takođe, poverenici su imali prilike da se upoznaju sa načinom na koji će funkcionisati Knowledge Management System, takozvani „Centar znanja“. Tokom prvog dana, poverenici su pohađali obuku „Jačanje uloge lokalnog poverenika“, u kojoj su aktivno učestvovali dajući predloge na koji način bi njihova uloga poverenika SKGO mogla da se unapredi i poboljša.

Drugog dana poverenici su imali prilike da pohađaju jednu od četiri ponuđene obuke na temu: Privlačenje stranih investicija, Pristup EU fondovima, Lokalni ekonomski razvoj i Veštine javnog nastupa. Obuke su vodili profesionalci iz pomenutih oblasti tako da su treninzi ocenjeni kao veoma efikasni, interaktivni i korisni za budući rad poverenika u svojim lokalnim administracijama.

Treći dan je protekao u vidu studijske posete gradske uprave grada Zrenjanina i industrijske zone „Bagljaš“. Poverenicima se u Skupštini grada obratio pomoćnik gradonačelnika zadužen za projekte, dok je kroz industrijsku zonu poverenike predvodio pomoćnik gradonačelnika zadužen za investicije. Takođe, zahvaljujući Gradskoj upravi poverenicima je omogućen turistički obilazak grada.