Vesti

EXCHANGE 3 - Poziv za podnošenje projekata

Delegacija Evropske unije u Republici Srbijiraspisuje poziv za podnošenje projekata koji imaju za cilj jačanje kapaciteta lokalnih vlasti za unapređenje pružanja usluga i stimulisanje lokalnog razvoja u skladu sa sopstvenim razvojnim prioritetima. Projekti će biti finansirani u okviru programa Exchange 3, koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština.

Posebni ciljevi ovog poziva za podnošenje predloga projekata su:

  • Unapređenje kapaciteta lokalnih vlasti za dobro upravljanje, menadžment i pružanje usluga
  • Poboljšanje kvaliteta života na lokalnom nivou
  • Zaštita životne sredine kroz održivo korišćenje resursa

Nosioci projekta mogu biti samo lokalne vlasti- opština, grad ili gradska opština iz Republike Srbije.

Kandidati moraju da konkurišu sa najmanje jednom partnerskom organizacijom:

  1. Lokalna vlast: opština, grad ili gradska opština iz Republike Srbije, i/ili
  2. Lokalna vlast: opština, grad ili gradska opština (okrug) iz države članice EU

Pored navedenih obaveznih partnera, sledeće organizacije takođe mogu učestvovati kao partneri:
(a) Nevladine organizacije registrovane u Republici Srbiji
(b) Organizacije i institucije koje su potpuno/delimično finansirane iz republičkog ili gradskog/opštinskog budžeta
(c) Regionalne/okružne razvojne agencije registrovane u Republici Srbiji
(d) Regionalne vlasti iz zemalja članica EU

Donacije za odobrene projekte iznosiće između €100,000 i €300,000 za period realizacije od minimum 12 do maksimum 15 meseci.

U okviru promotivnih aktivnosti, planirana je organizacija regionalnih prezentacija programa u sledećim gradovima:

  • 17.12.2009.godine,sa početkom u 11:00časova, Novi Beograd, sala Skupštine opštine ( Bulevar Mihaila Pupina 167 )
  • 18.12.2009.godine, sa početkom u 11:00časova, NoviSad, sala Skupštine grada(Žarka Zrenjanina 2)
  • 21.12.2009.godine, sa početkom u 11:00časova, Niš, sala Skupštine grada (Nikole Pašića 24)
  • 22.12.2009.godine, sa početkom u 11:00časova, Kragujevac, sala Skupštine grada(Trg Slobode 3)
  • 23.12.2009.godine, sa početkom u 11:00časova, Užice, sala Privredne komore(Dimitrija Tucovića 52)