Vesti

Novembarski sastanak Mreže radnih tela za praćenje primene Etičkog kodeksa

Sastanak Mreže radnih tela za praćenje primene Etičkog kodeksa održan je 24. novembra 2009. godine, u prostorijama Stalne konferencije gradova i opština. Na sastanku su bili prisutni predstavnici radnih tela za praćenje primene Etičkog kodeksa iz Inđije, Ivanjice, Užica, Majdanpeka i Lazarevca.

Predstavnici radnih tela za praćenje primene Etičkog kodeksa na sastanku su podelili dosadašnja iskustva sa ostalim članovima Mreže. Članovi Mreže su predstavili slučajeve na kojima trenutno rade i probleme na koje su naišli.

Opština Majdanpek je donela odluku o formiranju Radnog tela i sledeći korak je imenovanje članova tog tela. Na skupu je doneta finalna odluka o potpisivanju Memoranduma o saradnji između SKGO i gradova i opština koji su članovi Mreže radnih tela za praćenje primene Etičkog kodeksa. Jedan od zaključaka sastanka je vezan za rešavanje problema kancelarijskog prostora za radna tela, predloženo je da se iskoriste prostorije mesnih zajednica u kojima bi članovi radnih tela dežurali na smenu.

Savetuje se da na oglasnoj tabli lokalnih jedinica stoji informacija o Radnom telu za praćenje primene Etičkog kodeksa. Promocija je veoma bitan element postojanja Radnog tela koja može biti organizovana u vidu javnih tribina, deljenja flajera o Etičkom kodeksu i Radnom telu, isticanja na sajtu grada ili opštine itd.

Predlog je da se kutije za žalbe postave ne samo u jedinicama lokalne samouprave, već i u prostorijama javno-komunalnih preduzeća, uslužnog centra u gradu ili opštini, sedištu samog radnog tela. Preporučeno je da se sredstva radi nabavljanja 4 ili 5 sandučića za žalbe, izdvoje iz budžeta grada ili opštine.

Sledeći sastanak biće održan krajem januara, u opštini Lazarevac, na predlog predsednika Saveta za borbu protiv korupcije iz Lazarevca, gospodina Matijaševića. Za članove Mreže radnih tela za praćenje primene Etičkog kodeksa, ovo je prilika da se upoznaju sa radom radnih tela iz drugih gradova i opština.