Vesti

Konstituisan Odbor za ekonomski razvoj

Novi saziv Odbora za ekonomski razvoj SKGO konstituisan je 8. juna u prostorijama Stalne konferencije gradova. Odborom predsedava Ninoslav Erić, predsednik opštine Ćuprija, a za zamenika predsednika na sednici je izabran Boban Đurović, predsednik opštine Vrnjačka Banja.

Jelena Tanasijević Mihajlović, izvestilac o radu Odbora u prethodnom periodu prisutnima je predstavila najvažnije realizovane aktivnosti i ovom prilikom istakla značaj potpisivanja Sporazuma o saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije, ali učešće članova Odbora u diskusiji o Programu ekonomskog razvoja, politici ruralnog razvoja i o Uredbi o podsticanju direktnih investicija. Ona je izjavila da je održan veliki broj radionica o korišćenju poljoprivrednog zemljišta, IPARD-u, o predstavljanju Priručnika o privlačenju investicija i istakla podršku koju SKGO pruža odabranim opštinama u kreiranju poslovnih saveta. Takođe, navela je da će do 2021. godine fokus rada Odbora za ekonomski razvoj biti u oblastima unapređenja poslovnog okruženja na lokalnom nivou, poljoprivrede, turizma, a da će tokom ove godine shodno tome posebno obratiti pažnja na izradi planova za zapošljavanje, organizovanju obuka za lokalni ekonomski razvoj, turizam i inspekcijski nadzor, kao i da je u planu održavanje eObuke pod nazivom Investicioni ciklus.

Na sednici je osnovana Radna grupa SKGO za unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou koja će doprineti boljoj saradni sa nadležnim ministartvima i orgniazacijama na nacionalnom nivou, kao i međunarodnim projektima i baviti pitanjima unapredjenja poslovne klime na loklanom nivou i sinergijom različitih aktera.

Članovi Odbora su u nastavku sednice diskutovali o implementaciji i mogućim predlozima za izmenu Zakona o ulaganjima, kao i o uredbama o uslovima, načinu i postupku pod kojima se građevinsko zemljište u javnoj svojini može otuđiti ili dati u zakup po ceni manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade, kao i uslove, način i postupak razmene nepokretnosti; o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija i o Uredbi o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda.