Vesti

Razvoj kulture na lokalu kroz fondove i programe EU

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u saradnji sa Deskom Kreativna Evropa 21. juna 2018. godine u prostorijama SKGO, organizovala je skup na temu “Mogućnosti razvoja kulture na lokalnom nivou - predstavljanje fondova i programa EU namenjenih kulturi”.  Skup je realizovan u okviru Foruma Kreativna Evropa 2018. i uz podršku Programa “Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU – Druga faza”, koji finansira Vlada Švedske.

Na skupu je učestvovalo više od 40 predstavnika gradova i opština iz Srbije koji se bave temom kulture u lokalnim samoupravama, kao i pisanjem predloga projekata finansiranih iz fondova i programa EU.

Aleksandra Vukmirović, šefica SKGO Službe za evropske integracije i međunarodnu saradnju je naglasila važnost apliciranja i učešća gradova i opština iz Srbije u EU programima. Maja Knežević Romčević, savetnica za obrazovanje, omladinu i sport u SKGO predstavila je iskustva lokalnih samouprava sa kulturnim nasleđem, odnosno na koji način gradovi i opštine u Srbiji treba da iskoriste potencijal kulturnog nasleđa za razvoj lokalne zajednice.

Milan Đorđević, programski menadžer u Desku Kreativna Evropa Srbija, predstavio je taj program, sa posebnim osvrtom na potprogram Kultura. Učesnici su dobili informacije o ciljevima programa, budžetu, kao i prioritetima i glavnim smernice za gradove i opštine ukoliko žele da podnesu predlog projekta. Takođe, pozvao je predstavnike lokalne samourpav da se direktno obrate Desku Kreativna Evropa i organizuju individualni sastanak u cilju podrške i pomoći u pripremi predloga projekta. Na kraju, predstavljeni su i primeri uspešno sprovedenih projekata u Srbiji.

Sanja Atanasković Opačić, iz Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, predstavila je dosadašnje rezultate petogodišnjeg učešća Srbije u programu Evropa za građane i građanke. Učesnici su takođe imali prilike da saznaju koje su to ključne karakteristike programa, prioriteti za period 2018-2020. godina, kriterijumi za izbor projekata, rokovi za prijavu, kao i druge korisne informacije za gradove i opštine koje su zainteresovane da učestvuju u programu.

Na kraju, učesnicima se obratila Mina Radmilović Pjevac, koordinatorka Antena kancelarije Deska Kultura Srbije. Ona je predstavila mogućnosti finansiranja kulture putem IPA fondova, sa posebnim naglaskom na programe prekogranične i transnacionalne saradnje.

Za više informacija o samom skupu, kao i EU programima koji su predstavljeni tokom Foruma, možete se obratiti SKGO Službi za evropske integracije i međunarodnu saradnju putem e-maila: euintegracije@skgo.org, ili telefona: 011/ 7357-927, Aleksandri Vukmirović, šefici Službe ili Ivanu Božoviću, saradniku u Službi.

Program Kreativna Evropa - od ideje do aplikacije

Lokalna samouprava i kulturno nasleđe

Mogućnosti finansiranja kulture putem EU fondova

Predstavljanje EU programa "Evropa za građane i građanke"