Vesti

Lokalni razvoj - Programiranje međunarodne pomoći

Kabinet potpredsednika Vlade Republike Srbije za evropske integracije, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i Ministarstvo finansija Republike Srbije, organizovali su konferenciju pod nazivom „Programiranje međunarodne pomoći i EU fondova u oblasti lokalnog razvoja“. Skup je održan 8. februara 2010. godine u hotelu Kontinental u Beogradu.

Cilj Konferencije je bio da se utvrdi lista razvojnih prioriteta lokalnih zajednica, kao i mera koje će biti finansirane u okviru prve komponente IPA 2011 programa i međunarodne donatorske pomoći.

Prisutnima su se obratili Božidar Đelić, potpredsednik Vlade Republike Srbije, Vinsent Dežer, šef Delegacije Evropske unije u Srbiji, Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO, Gordana Lazarević, pomoćnica ministarke iz Ministarstva finansija i Ognjen Mirić iz Kabineta potpredsednika Vlade.

Nakon uvodnih obraćanja, održano je pet radionica na temu:

  • Kreiranje efikasnog sistema planiranja i upravljanja na lokalnom nivou
  • Opsežan i dosledan pravni okvir za funkcionisanje LS
  • Efikasna i moderna administracija
  • Poboljšanje finansijskog menadžmenta i finansijskih kapaciteta LS
  • Razvoj lokalne infrastrukture (ekonomske, socijalne i za zaštitu životne sredine).

Konferenciju je odlikovalo veliko interesovanje predstavnika lokalnih samouprava u Srbiji, kao i regionalnih razvojnih agencija.