Vesti

Usvojen pravilnik o utvrđivanju potrebnog broja prosvetnih inspektora

Vlada Republike Srbije 2. jula 2018. godine, usvojila je Pravilnik o utvrđivanju potrebnog broja prosvetnih inspektora u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi koji istovremeno sadrži i pregled potrebnog broja prosvetnih inspektora u jedinicama lokalne samouprave po upravnim okruzima.

Pravilnik stupa na snagu 14. jula 2018. godine. Od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, opštinska odnosno gradska uprava treba da u roku od 90 dana usaglasi broj prosvetnih inspektora sa brojem utvrđenim ovim pravilnikom.

PRAVILNIK o utvrdjivanju potrebnog broja prosvetnih inspektora u GU-OU.pdf