Vesti

Novosti o francusko-srpskim partnerstvima i na srpskom jeziku

Odeljenje za saradnju Ambasade Francuske u saradnji sa SKGO već duže vreme radi na uspostavljanju saradnje francuskih i srpskih opština. Tokom protekle dve godine, novosti o lokalnim zajednicama u Srbiji, kao zahtevi za saradnju bili su dostupni na francuskom, a od sada Odeljenje za saradnju pripremilo je prvi bilten francusko-srpskih partnerstava i na srpskom jeziku.

Takođe, u sklopu napora da se unapredi saradnja, pripremljen je i online anketni upitnik namenjen lokalnim zajednicama koje žele da pokrenu projekte ili stupe u kontakt sa lokalnim zajednicama u Francuskoj.

Bilten >>> 

Link ka upitniku: https://docs.google.com/forms/d/14Szrmdlvm1fg-mvieYSR-wpHv3QiHsHcO0RBKK9Q1O4/prefill