Vesti

Zdravlje u svim politikama

Stalna konferencija gradova i opština u okviru zajedničke sednice Mreže za zdravlje i Mreže za sport 12. septembra 2018. godine, organizovala je konferenciju „U zdravom telu zdrav duh“ na kojoj je predstavljen koncept „Zdravlje u svim politikama“. Osnovna ideja ovog koncepta je uspostavljanje partnerstava za zdravlje što bi trebalo da dovede do organizovanog i sistemskog delovanja lokalne zajednice u unapređenju mentalnog i fizičkog zdravlja građana. Uspostavljanjem partnerstava na lokalnom nivou trebalo bi da dovede do ekonomičnijeg trošenja resursa, većeg zadovoljstva građana, zdravih stilova života, zdravije životne sredine i boljeg zdravlja za sve.

Na skupu je zaključeno da osnivanjem saveta za zdravlje i podizanjem zdravstvene pismenosti, lokalne zajednice u Srbiji treba da se uključe u sprovođenje javnih politika u oblastima sporta, zaštite životne sredine i javnog zdravlja, u cilju unapređenja mentalnog i fizičkog zdravlja građana.

"Zalažemo se da donosioce političkih odluka na lokalnom nivou ubedimo da rade na ostvarenju dobrih ciljeva u oblasti javnog zdravlja jer bez političke volje nema na pravi način opredeljenih programa kako za zdravlje tako i za sport", rekao je Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO.

Prema njegovim rečima, neophodno je da se zdravlje prepozna kao vrhunska vrednost, potencijal i preduslov za razvoj zemlje, a da aktivnostima lokalnih samouprava ta poruka stigne do svih građana.

Krupni iskorak u tom pravcu je, kako je ocenio Staničić, osnivanje i funkcionisanje lokalnih saveta za zdravlje koji treba da doprinose unapređenju zdravlja i poboljšanju kvaliteta života građana.

Staničić je rekao da je "drugi veliki zadatak javno zdravstvena pismenost i zajednice i pojedinaca, a treći jačanje javno zdravstvenih kapaciteta i kompetencija svih aktera, a posebno onih na nivou svake lokalne zajednice".

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Vladimir Đukić ukazao je da učestvovanjem lokalnih zajednica u promociji javnog zdravlja postoji mogućnost primene direktiva Evropske unije u toj oblasti na način koji odgovara Srbiji.

"Na ovaj način se postiže poboljšanje javnog zdravlja, dignitet i uloga lekara primarne zdravstvene zaštite, domova zdravlja i sadašnjih institucija javnog zdravlja, a na to nas obavezuje briga za naša buduća pokoljenja i želja da Srbiju ostavimo bez aero zagađenja", rekao je Đukić.

Na značaj uključenja lokalnih zajednica u zaštiti javnog zdravlja ukazala je šefica kancelarije Svetske zdravstvene organizacije za Srbiju dr Žufija Pustai, navodeći da je važno formiranje zdravstvenih odbora, odnosno saveta za zdravlje koji će imati ulogu i u socijalnoj inkluziji i iskorenjivanju siromaštva.

Na skupu je istaknuto da javno zdravlje treba razmatrati u skladu sa politikom integrisanja zdravlja u sve strukture zajednice i životnog okruženja jer zdravlje nije samo obaveza i odgovornost zdravstvenih službi, već i svakog pojedinca i društva u celini.

Skup je organizovan u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO - druga faza", koji sprovodi SKGO, a finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC).