Vesti

Odobrena podrška za 26 organizacija civilnog društva i tehnička podrška za 16 lokalnih samouprava

U okviru programa Swiss PRO odobrena je podrška Vlade Švajcarske vredna 350.000 evra za 26 organizacija civilnog društva kako bi sprovele socijalno inovativne projekte u 48 gradova i opština, dok tehničku podršku namenjenu lokalnim samoupravama za sprovođenje projekata u partnerstvu sa civilnim sektorom dobija 16 gradova i opština u Srbiji.

Više informacija na http://www.swisspro.org.rs/vtext/odobreno-350-000-evra-za-26-organizacija-civilnog-drustva-i-tehnicka-podrska-za-16-lokalnih-samouprava