Vesti

Održani info dani povodom poziva za dodelu paketa podrške

Stalna konferencija gradova i opština je održala tri info dana povodom predstavljanja poziva za dodelu paketa podrške za unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou, unapređenje građanskog učešća i transparentnosti, kao i za unapređenje antikorupcijskih politika na lokalnom nivou, koji je objavljen12. septembra 2018. godine.

Info dani su održani 19. septembra u Nišu, 20. septembra u Kragujevcu i 21. septembra u Novom Sadu, a događaj je okupio oko 60 predstavnika lokalnih samouprava iz oko 30 gradova i opština. Učesnicima su detaljno predstavljene opšte karakteristike i uslovi poziva za dodelu paketa podrške, sadržina paketa podrške po tematskim oblastima koje su definisane za svaki od paketa, vrsta podrške koju gradovi i opštine mogu da očekuju, kao i način podnošenja konkursne dokumentacije i kriterijumi za dodelu paketa podrške.

Javni poziv za podnošenje prijava za dodelu paketa podrške otvoren je za sve lokalne samouprave u Republici Srbiji do 9. oktobra 2018.