Vesti

Ukida se obavezna upotreba pečata za privredna društva i preduzetnike

Od 1. oktobra 2018. godine su sva pisana akta (zahtevi, dopisi, ugovori i ostala dokumenta) koja dostavljaju privredna društva, odnosno preduzetnici važeća i validna iako nisu overena pečatom tog privrednog društva, odnosno preduzetnika. Takođe, i prilikom prijema pošiljki privredna društva, odnono preduzetnici nemaju obavezu da stave otisak pečata kao dokaz o uručenju pošiljke.

Odredbom člana 25. stava 3. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 44/2018) propisano je da se privrednom društvu ne može posebnim propisom uvesti obaveza upotrebe pečata u poslovnim pismima i drugim dokumentima društva. Postupanje suprotno navedenoj odredbi predstavlja povredu pozitivnih propisa Republike Srbije.

U skladu sa tim, podsećamo sve lokalne administracije na obavezu da sva svoja interna dokumenta, obrasce i buduće ugovore sa privrednicima i postupanje u praksi u potpunosti prilagode ovoj odredbi zakona.

Kako je ukidanje pečata jedan od ključnih prioriteta Vlade Republike Srbije otvorena je e-mail adresa: ukidanje.pecata@gov.rs putem koje zainteresovani mogu postaviti pitanja i tražiti pojašnjenja za nedoumice do kojih dolazi u svakodnevnom radu.