Vesti

Participativno budžetiranje

Još jedna u nizu od sedam regionalnih obuka za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu „Participativno budžetiranje“ organizovana je u Novom Sadu u periodu od 16 -17. oktobra ove godine.

Regionalne obuka se realizuju u okviru Projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou", koji podržava Vlada Švajcarske preko Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO.

Imajući u vidu zakonske obaveze koje se odnose na učešće građana u procesu donošenja budžeta jedinica lokalne samouprave (JLS), učesnicima obuka su predstavljeni predlozi za normativno uređivanje i sprovođenje ovog procesa, kao i primeri preporučene prakse. Na dvodnevnoj obuci će učesnicima je : zakonodavni okvir i alati za participaciju građana, mehanizmi uključivanja građana u procese izrade plana javnih investicija i budžeta, načini pripreme i sprovođenja javne rasprave i javnog slušanja, obrada rezultata javne rasprave i predstavljanje rezultata, kao i predlozi za unapređenje transparentnost budžeta.