Vesti

Zajednički sastanak konsultativnog odbora Srbije i Komiteta regiona EU

Peti sastanak Zajedničkog konsultativnog odbora održana je 17. juna 2018. u Nišu, u organizaciji Komiteta regiona EU i opštine Niška Banja. Predsednik opštine Niška Banja kopredsedava ovim telom u ime Srbije.

ZKO je telo formirano na osnovu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanje između EU i njenih država članica i Republike Srbije sa ciljem da podstiče dijalog i saradnju između predstavnika lokalnih i regionalnih vlasti zemalja članica EU i Srbije u procesu pridruživanja. Članovi Zajedničkog konsultativnog odbora rade na uspostavljanju dodatnog institucionalnog oblika dijaloga organa EU i Republike Srbije, kao i upućivanju preporuka relevantnim telima u Republici Srbiji i EU (Vlada Srbije, Savet za stabilizaciju i pridruživanje, Evropski parlament, Evropska komisija). Konsultativni odbor ima zadatak i da doprinosi podsticanju javnih rasprava o posledicama članstva u EU i jačanju civilnog društva u Republici Srbiji.

Tema ovog sastanka bili su „Pregovori o pristupanju Srbije EU i njihov uticaj na subnacionalni nivo vlasti“, kao i „Turizam kao katalizator boljeg života na lokalnom nivou“.

Skup su otvorili kopredsedavajući Franko Jakop iz Italije, regiona Frulija-Venecija-Đulija i Dejan Jovanović, predsednik opštine Niška Banja.

Nakon toga, obratio se ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić, koji je ukazao na značaj ovakvih tela u razmeni iskustava i sticanju znanja na putu Srbije ka EU.

On je ukazao na značaj reforme javne uprave kao jedan od tri kriterijuma za pridruživanje EU, zatim na obaveze gradova i opština u toj reformi, kako bi administracije bile efikasnije i efektivnije uključujući depolitizaciju i profesionalizaciju uprave. Reforma se odnosi na efikasnost, ekonomičnost, bolje upravljanje resursima i veće uključivanje građana. Ministar je naglasio da su Ministarstvo državne uprave i SKGO zajednički radili na pojednostavljenju i ujednačavanju postupanja u pogledu 188 administrativnih procedura u gradovima i opštinama, u digitalizaciji uprave, kao i u stručnom usavršavanju znanja i veština zaposlenih. Ovaj napredak je konstatovan i u Izveštaju o napretku Srbije u procesu EU integracija.

Zamenica šefa Delegacije EU Mateja Norčić Stamčar istakla je da je jako važno da se lokalne samouprave dobro pripreme za proces pristupanja, da se iznađu načini za bolju saradnju centralne i lokalne vlasti, te da je EU u toku prošle decenije EU dala 85 miliona evra za razvoj lokalne infrastrukture, privrede i položaja osetljivih grupa. Ona je naglasila da je budućnost zemalja Zapadnog Balkana u okviru EU, te da je značajno što će se skoro 70 odsto zakonodavstva primenjivati na lokalnom nivou.

Pomoćnik ministra za evropske integracije Mihajlo Dašić istakao je značaj učešća predstavnika lokalnih vlasti, AP Vojvodine i grada Beograda u radu ovog Komiteta, koji se pre svega odnosi na doprinos pronalaženju odgovarajućih rešenja za bolje funkcionisanja vlasti na subnacionalnom nivou. Ministarstvo za evropske integracije kao institucija odgovorna za rukovođenje Pregovaračkom grupom za poglavlje 22, koje se bavi regionalnom saradnjom, posebnu pažnju posvećuje upravo saradnji sa predstavnicima regionalnih i lokalnih samouprava, istakao je Dašić.

Dušanka Golubović, predsednica SKGO I gradonačelnica Sombora ukazala je na značaj učešća lokalne samouprave i SKGO u procesu pristupnih pregovora na nacionalnom nivou. Ona je istakla da pregovaračke pozicije države u odnosu na EU ne mogu biti kvalitetne ukoliko ne uvaže realno stanje u lokalnim samoupravama, naročito u pogledu njihovih kapaciteta za primenu evropskih standarda. Ona je takođe ukazala na to da proces pristupanja podrazumeva brojne obaveze za lokalnu samoupravu, od novih nadležnosti do novih poslova u okviru postojećih nadležnosti, poput donošenja strateških i planskih dokumenata, osnivanja tela, uspostavljanja novih radnih mesta ili uvođenja novih poslova u okviru postojećih radnih mesta, donošenje lokalnih akata u primeni zakona usklađenih sa EU standardima. SKGO je do sada pripremila 14 analiza uticaja EU propisa na lokalni nivo u 14 pregovaračkih poglavlja. Takođe, navela je uticaje koji su zapaženi u oblasti energetike, javnih nabavki, ljudskih i manjinskih prava i sloboda i mnogih drugih pregovaračkih poglavlja i naglasila da i država i lokalni nivo moraju komunicirati i konsultovati se u procesu pregovora kako bi se zajedničkim naporima što bolje pripremile za proces pristupanja.

Druga sesija je bila posvećena mogućnostima koje turizam nudi za boljitak života na lokalu. Kopredsedavajući sa srpske strane Dejan Jovanović, ocenio je da Niš i Niška Banja idu uzlaznom putanjom što se razvoja turizma tiče, ali da nedostaju konkretni turistički proizvodi.

Šef II sektora operacija Delegacije EU u Srbiji Štefan Hudolin istakao je da je obišao sve projekte koji se finansiraju iz IPA programa Evropske unije, te da je EU donirala tri miliona evra u projekte koji unapređuju turističke potencijale i infrastrukturu. On je podsetio na rekonstrukciju Golubačke tvrđave kao primer dobre prakse i naznačio da sektor turizma nudi na hiljade radnih mesta na lokalnom nivou te da je ova oblast naročito atraktivna za mlade.

U okviru sesije predstavljeni su i statistički podaci Turističke organizacije Srbije koji se tiču broja turista, noćenja i novih smeštajnih kapaciteta u Srbiji, a prezentovani su i domaći i inostrani primeri dobre prakse u ovoj oblasti – italijanski region Frulija-Venecija-Đulija i naša Vrnjačka Banja. Takođe, važna tema razgovora bili su i projekti prekogranične saradnje i povlačenje sredstava iz fondova Evropske unije koja bi bila utrošena za razvoj turizma. Takođe, u diskusijama je usaglašeno mišljenje da razvoj turizma ima direktan uticaj na kvalitet života građana a otuda i povod da se današnje zasedanje održi u Nišu kako bi se razmenom iskustava sa kolegama iz regionalnih i lokalnih vlasti EU razmenila mišljenja i iskoristili modeli za unapređivanje ove oblasti.