Vesti

Leskovac dobija podršku za izradu plana za upravljanje otpadom

Gradonačelnik Leskovca dr Goran Cvetanović i Đorđe Staničić, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština potpisali su 30. oktobra Memorandum o saradnji o izradi Lokalnog plana za upravljanje otpadom, u cilju unapređenja kapaciteta Gradske administracije i javnih komunalnih preduzeća za pružanje usluga u oblasti zaštite životne sredine.

SKGO će podršku pružiti u okviru programa "Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU – Druga faza", koji finansira Vlada Švedske.

Ovom prilikom gradonačelnik Cvetanović podsetio je da je Leskovac član Predsedništva SKGO i da sa ovom organizacijom ima odličnu saradnju. On je istakao da je cilj programa i saradnje unapređenje kapaciteta Gradske administracije i javnih komunalnih preduzeća za pružanje usluga u oblasti zaštite životne sredine i biće usmeren ka izradi lokalnog plana za upravljanje otpadom.

"SKGO će gradu pomoći u sprovođenju ovog programa pružanjem tehničke podrške u oblasti zaštite životne sredine na lokalnom nivou, angažovanjem programskog tima i spoljnih saradnika, dok će Leskovac formirati tim zadužen za saradnju sa SKGO i za sprovođenje aktivnosti koje su predviđene planom. Podrška će trajati 23 meseca, tačnije do septembra 2020. godine.“, istakao je gradonačelnik Leskovca.

„Memorandum je značajan za naš grad, jer Leskovac u velikoj meri vodi računa o životnoj sredini. U saradnji sa Odeljenjem za zaštitu životne sredine, Odeljenjem komunalne policije, preduzećem "Komunalac" i uz podršku kompanije "Por, Verner i Veber" očistili smo preko 300 divljih deponija, odnosno više od 3200 tona otpada u poslednjih pet godina", izjavio je Goran Cvetanović.

Generalni sekretar SKGO Đorđe Staničić rekao je da je cilj ovog projekta da pokaže kako postoji velika svesnost vezana za zaštitu životne sredine.

„Izrada lokalnih planova je druga faza projekta Podrška srpskim lokalnim samoupravama na putu ka Evropskoj uniji, a realizuje se uz podršku Asocijacije gradova i regiona Švedske, jedne od zemalja koja ima najbolji sistem u Evropi kada je u pitanju zaštita životne sredine i najrazvijeniju lokalnu samoupravu u Evropi, koja pretežni deo ukupnih budžetskih sredstava troši na lokalu, zato što su mnoge nadležnosti date upravo lokalnim samoupravama, istakao je Đorđe Staničić.

„To je nešto što ćemo mi stvoriti kao društvo i zemlja, ali za to su potrebni mnogo veći resursi i verujem da ćemo sa Švedskom i drugim zemljama i organizacijama koje rade u Srbiji uspeti da se veštine, znanja, i opremljenost podignu na mnogo viši nivo", rekao je Staničić.

"Projekat podržava uprave naše zemlje dok pregovaramo o poglavlju 27, da pokažemo da imamo puno interesovanja za zaštitu životne sredine. To je najskuplje pregovaračko poglavlje. Krenulo se sa procenama od 11 stiglo se do 15 milijardi evra da bi se stvari uradile kako se to očekuje od nas, ali da bismo došli dotle potrebni su ovakvi paketi mera", kazao je.

"Glavni cilj projekta je izrada plana upravljanja otpadom grada Leskovca. Pored uključivanja preduzeća, novina ovog projekta je uključivanje građana u njegovoj realizaciji koji mogu biti od velike pomoći",  

Jana Pavlović, stručna saradnica u Odeljenju za komunalna i pitanja urbanizma i zaštite životne sredine SKGO ovom prilikom je objasnila da je glavni cilj projekta izrada plana upravljanja otpadom grada Leskovca. "To znači da ćemo pored predstavnika grada Leskovca, uključiti i JKP "Komunalac", kompaniju PWW, a projekat se pre svega fokusira na jačanje kapaciteta zaposlenih i JKP i lokalnoj samoupravi u oblasti zaštite životne sredine“, izjavila je ona.

"Fokus i novina ovog projekta je uključivanje i građana kao i nevladinog sektora. Leskovac je tu dosta uradio, ali ćemo probati da to još više ojačamo. Građani treba da budu ti koji će da budu pitani, čije mišljenje treba čuti, jer oni mogu mnogo pomoći u ovom procesu. Ispostavilo se da ukoliko sarađujete sa građanima onda nemate njihov otpor. Zato je važno uključiti ih od samog početka i objasniti im planove", zaključila je Pavlović.

Tomas Nilund, direktor deponije u gradu Jevle u Švedskoj i ekspert na Programu, izrazio je zadovoljstvo povodom saradnje sa gradom Leskovcem.

"U Srbiji radimo od 2012. godine kao savetnici, da prenesemo svoja iskustva po pitanju upravljanja otpadom, zaštite životne sredine, ali i da pružimo tehničku podršku. Švedska ima vodeću poziciju u svetu što se tiče održivosti modernih sistema upravljanja otpadom. Mnogo godina nam je bilo potrebno da dostignemo taj nivo, ali i dalje težimo da reciklažu podignemo na viši nivo, a siguran sam da možete da dosta naučite iz naših grešaka“, izjavio je Nilund.

U nastavku posete, organizovan je obilazak postrojenja za preradu otpadnih voda u Leskovcu, jednog od najmodernijih objekata te namene u Srbiji.