Vesti

El Sistema – Obrazovanje za XXI vek

Konferenciju o međunarodnom programu "El Sistema" koji se u Srbiji sprovodi od 2014, organizovalo je 6. novembra  2018. godine Udruženje muzičke umetnosti "Music Art Project", SKGO, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.

Direktorka Udruženja muzičke umetnosti "Music Art Project" Đurđa Papazoglu kazala je da je "El Sistema" program muzičkog obrazovanja koji je počeo da se sprovodi pre 43 godine u Venecueli, a onda se proširio u više od 60 zemalja i obuhvatio više od četiri miliona dece.

"Ovaj socijalno-inkluzivni program ima za cilj da podrži marginalizovanu decu i izgradi savesne građane i lidere koji će u budućnosti motivisati druge, bez obzira na to da li će biti profesionalni muzičari, uspešni rukovodioci ili poslovni ljudi", rekla je ona.

Po njenim rečima, u ovom programu u Srbiji trenutno učestvuje oko 650 dece korisnika Centara za socijalni rad i đaka osnovnih i muzičkih škola sa kojima radi više od 30 profesora.

"UNESKO je ovaj projekat proglasio najuspešnijim u svetskim razmerama, a mnogi umetnici su mu se priključili jer su bili oduševljeni spontanošću i originalnošću koja je u njegovoj osnovi. Programom „El Sistema“ dete dobija vaspitanje za ceo život, podršku da razvije sopstvene kapacitete i bude aktivan član društva. Dete tako postaje činilac promena u državi", kazala je Papazoglu.

Ona je dodala da je "El Sistema" program orkestara i horova uspešan model društva i života u kom deca teže strogoj organizaciji i disciplini, ali prvenstveno kroz igru i zabavu.

Lokalne samouprave u Srbiji imaju mogućnost da kroz socijalno-inkluzivni model muzičkog obrazovanja El Sistema pomognu ugroženom stanovništvu, posebno romskom, da se uključi u društvo, rekao je danas generalni sekretar SKGO.

„Lokalne samouprave u Srbiji imaju mogućnost da kroz socijalno-inkluzivni model muzičkog obrazovanja "El Sistema" pomognu ugroženom stanovništvu, posebno romskom, da se uključi u društvo“, rekao je generalni sekretar SKGO Đorđe Staničić.

On je na konferenciji "El Sistema - obrazovanje za 21. vek" kazao da svako dete u Srbiji treba da ostvari pravo na kvalitetno muzičko obrazovanje i da na taj način dobije bolji status u zajednici. "Predstavnici lokalnih samouprava moraju da vode računa o osetljivoj romskoj populaciji koja je u određenom procentu zastupljena u 90 odsto gradova i opština u Srbiji.

Program 'El Sistema' pomaže da se ti ljudi podignu sa niske životne lestvice i da postignu viši obrazovni nivo", rekao je Staničić. Po njegovim rečima, inkluzivno obrazovanje pozitivno utiče na razvoj lokalnih zajednica.

"Osnažujemo i podržavamo lokalne samouprave da pomognu inkluziju Roma uz pomoć sredstava Evropske unije. Međutim, neophodno je da se oforme odgovarajuća tela na lokalnom nivou koja će osmisliti programe inkluzije okupljajući ljude iz obrazovnih sistema, zdravstva, socijalne politike i privrede", kazao je on. Dodao je da deset lokalnih samouprava u Srbiji već učestvuje u programu "El Sistema", kao i da ostali gradovi i opštine tome treba da se priključe.

Državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak rekao je da je program "El Sistema" značajan jer unapređuje celokupan kvalitet života u ljudskom društvu.

"Srbija je postala jedna drugačija država i jedno inkluzivno društvo, a u tome nam je ovaj program dosta pomogao jer od mladih ljudi stvara dobre ljude koji kroz muziku pronalaze način da komuniciraju u manjoj i većoj sredini", kazao je on. Dodao je da će Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i dalje podržavati program "El Sistema" sa ciljem da sve napisane strategije i akcioni planovi "budu pretočeni u bolju i drugačiju Srbiju".

Pomoćnica ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vesna Nedeljković rekla je da u Srbiji svako dete treba da dobije bezbednost, sigurnost i obrazovanje.

"Jedan od naših strateških ciljeva je da smanjimo prerano napuštanje školskih klupa, a program 'El Sistema' je to prepoznao. Pored toga, zajedno brinemo o dobrobiti dece iz osetljivih društvenih grupa, zabrani diskriminacije i obezbeđujemo individualizovanu podršku deci kojima je potrebna", kazala je ona i dodala da je to "garancija sveobuhvatnog obrazovanja u Srbiji".

Ukazala je da program "El Sistema" u Srbiji uspešno ostvaruje socijalnu inkluziju dece jer je "jezik muzike univerzalni jezik koji okuplja svu decu".

Šef za informisanje, komunikaciju i medije Delegacije EU u Srbiji Pol Anri Prese kazao je da taj program pored primarnog cilja da se deca muzički obrazuju i razmenjuju kulturne vrednosti, teži da deci pomogne da izađu iz siromaštva i uči ih radu, redu i organizaciji.

"Obrazovanje dece, kulturna razmena i učenje muzike su i naši ciljevi. Iz tog razloga EU je odlučila da podrži razvijanje ovog programa u Srbiji i da finansijski i tehnički pomogne razvoju socijalne i kulturne interakcije", kazao je Prese.