Vesti

Evropska budućnost lokalne samouprave - 46. skupština SKGO

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije organizuje 46. redovnu Skupštinu, koja će biti održana u utorak, 27. novembra 2018. godine, u Beogradu, Sava Centar, sa početkom u 10 časova. Ovogodišnje zasedanje Skupštine SKGO organizuje se uz pomoć programa “Podrška lokalnim samoupravama na putu ka EU – Druga faza”, koji finansira Vlada Švedske.

Ovom prilikom biće obeležen i značajan jubilej - 65 godina postojanja i rada SKGO na unapređenju uslova za funkcionisanje lokalne samouprave i kvalitetniji život građana u našim gradovima i opštinama.

Ove godine, predstavnici gradova i opština u Republici Srbiji zajedno će sa najvišim predstavnicima državnih organa, vladinih i nevladinih organizacija i institucija, međunarodnih organizacija, diplomatskog kora, donatorskih institucija i drugih partnerskih organizacija i programa koji su aktivni na polju lokalne samouprave u Srbiji promišljati proces pristupanja Srbije EU i perspektivu lokalne samouprave u tom procesu.

Imajući u vidu ovaj kontekst, tema 46. skupštine SKGO je: „Evropska budućnost lokalne samouprave“

Ključne teme koje će se razmatrati na zasedanju Skupštini su: Pristupanje Srbije Evropskoj uniji i uloga lokalne samouprave; Proces proširenja EU i perspektiva lokalnih vlasti Evrope; Pripreme lokalne samouprave u Srbiji za pristupanje Evropskoj uniji. Očekuje se da će konstruktivan dijalog učesnika Skupštine doprineti definisanju koraka i aktivnosti za SKGO u 2019. godini.

Ovom prilikom predstavnici 24 grada i opštine potpisaće memorandume o saradnji sa SKGO u cilju implementacije paketa podrške u oblastima:

  • Unapređenja administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou
  • Unapređenja građanskog učešća i transparentnosti na lokalnom nivou
  • Unapređenja antikorupcijskih politika na lokalnom nivou


POZIV na 46. redovnu skupstinu.pdf

PREDLOG Agende 46. skupstine SKGO.pdf

FORMULAR_Prijava ucesca_27.11.2018.pdf