Vesti

Evropska budućnost lokalne samouprave

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) održala je 27. novembra 2018. godine, u Sava centru 46. Skupštinu, pod nazivom „Evropska budućnost lokalne samouprave“. Jedan od glavnih zaključaka ovog skupa jeste da se oko 70 odsto evropskih direktiva i zakona upravo odnosi na lokalni nivo, te da će  najveći deo propisa Evropske unije sprovoditi lokalne samouprave u Srbiji.

Takođe, SKGO ove godine obeležava 65 godina postojanja i rada na unapređenju uslova funkcionisanja lokalne samouprave i kvalitetniji život građana u gradovima i opštinama Srbije.

Dobrodošlicu predstavnicima gradova i opština i brojnim domaćim i stranim zvaničnicima poželela je Dušanka Golubović, predsednica SKGO i gradonačelnica Sombora.

Pozdravnu reč predstavnika grada domaćina održao je Zoran Radojičić, gradonačelnik Beograda. Kako je istakao, Beograd je domaćin najvažnijeg godišnjeg skupa predstavnika lokalnih vlasti.

„Beograd je najveća lokalna samouprava u kojoj živi 1.800.000 stanovnika. Beograd čini trećinu ekonomije Srbije, Beogradu je veliko investiciono područje interesantno za ceo svet. U Beogradu se gradi „Beograd na vodi“, koji će u budućnosti dodatno ulepšati izgled grada. Takođe, u skorijoj budućnosti izgradi ćemo gondolu koja će biti nova turistička atrakcija“, naglasio je Radojičić, dodajući da je vizija Beograda nastavak velikih investicionih projekata, kao i da bude zeleniji i pametniji grad. Prema njegovim rečima, u toku je izrada dva strateška dokumenta preko kojih će Beograd izraziti kandidaturu za zelenu prestonicu.

„Moja vizija Beograda je u skladu sa tekovinama i standardima Evropske unije. Kvalitet života Beograda biće unapređen korišćenjem savremenih tehnologija, a ekološko planiranje i gradnja učiniće Beograd zdravijim gradom, poželjnijim za život. Evropska unija je naš zajednički cilj, a grad Beograd je prepoznao svoju ulogu u pristupnim pregovorima, jer se većina standarda EU primenjuje u lokalnoj samoupravi. Zato želimo da budemo snažan partner Vladi Srbije na putu ka EU, a za sve to nam je potrebna podrška EU. Beograd učestvuje u dva projekta u okviru Dunavko-transnacionalnog programa EU i jednog u okviru Horizon 2020 programa EU. Ali to nije dovoljno, i tu nećemo stati. Grad Beograd radi na pripremi projekta tehničke dokumentacije za nekoliko značajnih infrastrukturnih projekata sa Ministarstvom za evropske integracije, kako bi ti projekti bili spremni za finansiranje iz nacionalnih IPA sredstava“, ukazao je Radojičić, dodajući da ukupna vrednost projekta iznosi 16 miliona evra, od čega je 11 miliona evra doprinos EU. Kako je objasnio, biće formiran fond za energetsku efikasnost, s namerom da Beograd svake godine realizuje najmanje jedan infrastrukturni projekat iz te oblasti, te da će potpuno biti renovirane zgrade Hitne pomoći, Studentske poliklinike, Studentskog stacionara i Gradske biblioteke.

Gradonačelnik Beograda je naveo i da Beograd kao najveća lokalna samouprava želi zajedno da nastupa sa drugim lokalnim samoupravama u Srbiji, te se potom i zahvalio SKGO na uspešnom zastupanju gradova i opština. Radojičić se zahvalio i na podršci koju prestonica Srbije dobija od Ministarstva za evropske integracije na čijem je čelu Jadranka Joksimović, ali i predstavnicima Evropske unije u Beogradu „sa kojima imamo odličnu saradnju“.

Usledilo je predstavljanje rezultata rada SKGO u 2018. godini, koje je prisutnima predočila Dušanka Golubović, predsednica SKGO i gradonačelnica Sombora. Kako je istakla, SKGO, koji ove godine obeležava 65 godina postojanja, ne samo da okuplja lokalne samouprave u Srbiji, već značajno radi i na poboljšanju statusa i položaja  gradova i opština.

„Godina kada je održana prva osnivačka skupština Stalne konferencije gradova i gradskih opština tadašnje FNJ je 1953. godina. Od tada možemo da kažemo da Stalna konferencija okuplja lokalne samouprave i pomaže im u radu, ali i predstavlja značajnu podršku državi i međunarodnim organizacijama u odnosima sa lokalnim jedinicama. Na ovom putu nalaze se brojni izazovi, koji su do sada uspešno rešavani. SKGO je uspeo da izgradi svoj status i bude ekvivalentan partner državi i međunarodnoj zajednici, s jedne i lokalnoj samoupravi kao članicama SKGO, s druge strane. Zahvalila bih se svim donatorima SKGO, poput Delegacije EU u Srbiji, vladama Švajcarske, Švedske, Nemačke, Savetu Evrope i brojnim drugim organizacijama koje prepoznaju značaj SKGO“, istakla je Golubović.

Predsednica SKGO se potom osvrnula na ključne aktivnosti ove asocijacije u 2018, navodeći da je SKGO učestvovao u izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, Akcionom planu za sprovođenje strategije reforme javne uprave, Zakonu o zaposlenima, Zakonu o platama, Zakonu o javnoj svojini... Golubović je rekla da je SKGO tokom ove godine pružio značajnu podršku lokalnim samoupravama u pitanjima kao što su dobra uprava, borba protiv korupcije, rodna ravnopravnost, upravljanje kadrovima, administrativni postupci, zaštita životne sredine, ruralni razvoj, civilna zaštita i vanredne situacije...

„U cilju razmene znanja i iskustava, SKGO je organizovao više od 100 konferencija i okruglih stolova na kojima su lokalne samouprave imale priliku da razmene svoja iskustva, da nađu rešenja za određene probleme. Pripremili smo i nekoliko priručnika koji su bili od značaja za sprovođenje Zakona o nadležnosti lokalne samouprave. Jedan od njih se odnosio na komunalne delatnosti, zatim na implementaciju razvoja programa sporta, i donošenje kvalitetnog urbanističkog plana. U izradi je još jedan priručnik, koji se odnosi na oblast lokalnog ekonomskog razvoja. Izradili smo i nekoliko modela ataka, koje smo pružili lokalnim samoupravama kako bismo na neki način olakšali njihov rad, poput modela ataka statuta gradova i opština. SKGO je ove godine značajan doprinos dao u izradi jedinstvene liste od 188 administrativnih postupaka koje sprovode lokalne samouprave. Kao proveren model rada sa gradovima i opštinama, i ove godine smo nastavili sa paketima direktne tehničke podrške, pa smo ovakvu vrstu podrške u saradnji sa partnerima, obezbedili za preko 150 lokalnih samouprava. Neke od tema paketa podrške bili su unapređenje građanskog učešća, antikorupcijskih politika, zaštita životne sredine, priprema lokalnih budžeta... Pokrenuli smo i pilot projekte u mnogim gradovima i opštinama na teme kao što su izrada lokalnog akcionog plana za inkluziju Roma, izradu budžetskih portala...“, navela je Golubović.

Prema njenim rečima SKGO je u 2018. godini sačinio odgovore na različita pitanja lokalnih samouprava, kojih je bilo preko 200, organizovao preko 80 regionalnih obuka i radionica i jednu elektronsku obuku, kroz koje je prošlo preko 2.200 učesnika. Ove godine, dodala je, SKGO je otpočeo i sa realizacijom četiri nova projekta - projekat „Institucionalna podrška SKGO - treća faza“, koji SKGO sprovodi uz podršku Vlade Švajcarske, zatim program IPA 2016 „Podrška EU inkluziji Roma - osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“, onda projekat „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“, koji SKGO sprovodi u okviru programa podrške Vlade Švajcarske razvoju gradova i opština, kao i projekat „Unapređenja adminstrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou“, koji SKGO sprovodi uz finansijsku pomoć Nemačke, a u pripremi je i projekat koji će za temu imati upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi.

„Kao i ranijih godina, a uz podršku Ministarstva za evropske integracije, i u 2018. godini smo podržavali integrisanje stavova lokalnih vlasti u procesu pristupnih pregovora i u procesu programiranja međunarodne pomoći na nacionalnom nivou“, istakla je, između ostalog, predsednica SKGO, navodeći da je ova asocijacija radila i na uspostavljanju partnerstva opštinama i asocijacijama iz EU. Kako je dodala, SKGO se ove godine pojavio preko 1.950 puta u medijima, naglašavajući da će Stalna konferencija gradova i opština nastaviti da se drži svojih načela i u budućnosti.

„Naša misija je da zastupamo interese lokalnih samouprava i da podržavamo njihov razvoj u Srbiji. Sigurni smo u svoju poziciju koju smo dugo gradili, ravnopravni smo i pouzdan partner, koji svima želi da pomogne naročito kada je u pitanju bolji položaj lokalnih samouprava i građana u Srbiji“, zaključila je Dušanka Golubović.

Skupština SKGO održana je uz pomoć programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU – Druga faza“, koji finansira Vlada Švedske, a realizuje SKGO u partnerstvu sa Švedskom asocijacijom lokalnih vlasti.