Vesti

Sastanak Mreže lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost

Sastanak Mreže lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost održan je u Beogradu 22. novembra 2018. godine, u organizaciji Stalne konferencije gradova i opština i uz finansijsku podršku Vlade Švedske kroz Program "Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU - Druga faza".

Fokus sastanka bio je na temi rodno odgovornog budžetiranja, kao i uloge lokalnih mehanizama u procesu uvođenja ROBa u sistem javnih finansija. Zakon o budžetskom sistemu predviđa snažnu participaciju institucionalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost, a sve u skladu sa rokom da do 2020. godine bude potpuno uvedena obaveza rodno odgovornog budžetiranja za sve nivoe vlasti, a time i za lokalnu samoupravu.

U okviru ovog dela, predstavljeno je iskustvo rada u opštini Bečej u oblasti rodne ravnopravnosti, gde je izrađen lokalni akcioni plan za poboljšanje položaja žena kao i proces uvođenja rodno odgovornog budžeta. Predstavljeni su i dostignuti rezultati, a osim toga objašnjeno je kako je izgledao ovaj zahtevni i novootvoreni proces, kao i šta su bili ključni izazovi i prepreke.

Na skupu je bilo reči i o nalazima istraživanja koje je sprovela institucija Zaštitnika građana - predstavljeno je gde su to trenutno naši mehanizmi, koje su im jake strane, a na čemu je potrebno dalje raditi kako bismo ih dodatno osnažili.

Takođe, predstavili smo šta je u planu rada SKGO u narednom periodu u okviru programa koji se bavi inkluzijom Roma. U pripremi je grant šema, a lokalni mehnaizmi neretko su i oni koji bave inkluzijom ili u najmanju ruku sa njima blisko sarađuju.