Vesti

Na radionicama o programskom i kapitalnom budžetiranju više od 750 učesnika

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) je u okviru programa Exchange 5 koji finansira Evropska unija, a realizuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa SKGO, tokom septembra i oktobra 2018. godine, organizovala 12 regionalnih radionica za podršku gradovima, opštinama i gradskim opštinama u pripremi odluka o budžetu za 2019. godinu

Radionice su održane u Novom Sadu, Subotici, Zrenjaninu, Požarevcu, Zaječaru, Leskovcu, Nišu, Čačku, Trsteniku, Kragujevcu,  Beogradu i Sremskoj Mitrovici. Zahvaljujući regionalnoj organizaciji skupova, na radionicama je učestvovalo 758 učesnika iz 140 lokalnih samouprava.

U okviru radionica poseban naglasak je stavljen na predstavljanje Uredbe za planiranje javnih investicija kojom su predviđene značajne novine u vezi sa procesom predlaganja kapitalnih projekata, njihove pripreme, ocenjivanja i načina uključivanja u budžet kao i o sprovođenju i izveštavanju o realizaciji. Takođe, u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike predstavljen je i novi Zakon o planskom sistemu koji uvodi značajne obaveze, ali i mogućnosti u proces planiranja u gradovima i opštinama.

Pored ovih aktuelnih tema, učesnicima radionica predstavljeni su rezultati analize budžeta iz prethodnog budžetskog ciklusa sa preporukama za unapređenja procesa programskog budžetiranja ali i doslednije i kvalitetnije primene svih budžetskih klasifikacija Pored toga, predstavljeni su i dodatni instruktivni i pomoćni materijali  za primenu rodno odgovornog budžetiranja i izradu građanskih vodiča kroz odluku o budžetu LS.