Vesti

Održana TAIEX radionica „Državna pomoć za lokalne samouprave u Srbiji“

U periodu od 15. do 16. novembra 2018. godine u Beogradu, održana je prva radionica za predstavnike jedinica lokalne samouprave u Srbiji na temu „Državna pomoć za lokalne samouprave u Srbiji“ u okviru programa TAIEX. 

TAIEX je instrument Evropske unije (EU) za tehničku pomoć i razmenu informacija koji pruža kratkoročnu, ekspertsku podršku administracijama centralnih vlasti partnerskih država u pogledu razumevanja, približavanja, aproksimacije, transpozicije, implementacije i primene zakonodavstva, politika i standarda Evropske unije. Pomoć je dostupna kroz ekspertske misije (eksperti iz država članica pružaju savete u pogledu usvajanja i primene EU zakonodavstva), studijske posete (predstavnici države korisnika učestvuju u poseti u nekoj od država članica EU) i seminare i radionice (kada eksperti iz država članica EU predstavljaju određene oblasti EU zakonodavstva i približavaju pravna pitanja većem broju učesnika).

Radionica je sprovedena u organizaciji Stalne konferencije gradova i opština – Saveza gradova i opština Srbije (SKGO) koja je određena od strane TAIEX Odeljenja Generalnog direktorata za proširenje Evropske komisije kao lokalni koorganizator. Deo aktivnosti u pogledu organizacije bio je takođe finansijski podržan od strane programa "Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU - Druga faza" koji sprovodi SKGO, a finansira Vlada Švedske. Ova radionica je pripremljena u cilju dodatne edukacije predstavnika lokalne samouprave koji su prisustvovali osnovnoj obuci „Kontrola dodele državne pomoći u JLS – propisi i pravila EU i R.Srbije“ održanoj tokom novembra i decembra 2017. godine u organizaciji SKGO.

Tokom dvodnevne radionice, teme radionice su predstavili i analizirali predavači – eksperti Martina Storek, načelnica Odeljenja za državnu pomoć, Ministarstvo finansija (Republika Hrvatska) i Justina Paulauskaitė, načelnica Odeljenja za nadzor nad postupcima, Savet za konkurenciju (Litvanija). U radu radionice je učestvovalo 35 učesnika i to: predstavnici jedinica lokalne samouprave u Srbiji (Varvarin, Kovačica, Kraljevo, Niš, Vračar, Aranđelovac, Žabalj, Blace, Sombor, Kuršumlija, Boljevac, Stari grad, Smederevo, Subotica), kao i predstavnici Stalne konferencije gradova i opština.

Učesnici radionice su upoznati sa konceptom državne pomoći u okviru pravnih tekovina EU, zatim  pojmom usluga od opšteg ekonomskog interesa prema Altmark regulativi, ali i sa različitim fazama procesa planiranja, implementacije i praćenja rezultata šema državne pomoći i pojedinačnih mera u pružanju usluga od opšteg interesa u državama članicama EU.

Za vise informacija možete kontaktirati Službu za evropske integracije i međunarodnu saradnju na email: euintegracije@skgo.org.