Vesti

Službenici iz 60 gradova i opština upoznati sa principima dobrog upravljanja

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje svečanu dodelu sertifikata polaznicima e-obuke na temu „Dobro upravljanje na lokalnom nivou“. Obuka je trajala sedam nedelja, od 15. oktobra do 30. novembra 2018. godine, a kurs je sa uspehom završilo 146 službenika iz 60 gradova, opština i gradskih opština.

Svečana dodela sertifikata učesnicima e-obuke biće održana u ponedeljak, 17. decembra 2018. godine, u hotelu „Zira“ (sala Akropolis, Ulica Ruzveltova 35), u Beogradu, sa početkom u 12 časova.

Ovom prilikom prisutnima će se obratiti predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Stalne konferencije gradova i opština, Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

E-obuka (učenje na daljinu) organizovana je u sklopu Projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“, koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, koji realizuje Kancelarija Ujedinjenih nacija za projekte usluge (UNOPS).

Tokom obuke donosioci odluka i  zaposleni u gradovima i opštinama dobili su priliku da steknu znanja u cilju usvajanja i sprovođenja principa dobrog upravljanja (efikasnost, delotvornost, transparentnost, odgovornost, vladavina prava, participacija, jednakost i nediskriminacija) u svakodnevnoj praksi.

Učesnicima su bile predstavljene ključne informacije, znanja i primeri prakse od važnosti za sprovođenje principa dobrog upravljanja u oblastima kao što su: odgovorno upravljanje razvojem i javnim resursima, predvidivost upravnog postupanja, ekonomično i efikasno vršenje nadležnosti lokalne samouprave, zaštita prava i učešće građana u vođenju javnih poslova na lokalnom nivou, ravnopravnost i zabrana diskriminacije, transparentnost u obavljanju poslova lokalne samouprave i prevencija i sankcionisanje korupcije na lokalnom nivou.