Vesti

Obavezno usklađivanje administrativnih procedura za obavljanje poverenih poslova

Vlada Srbije je na sednici održanoj 20. decembra 2018. godine, usvojila Zaključak o obavezi usklađivanja modela administrativnih procedura za obavljanje poverenih poslova.

Usvajanjem Zaključka, Vlada je prepoznala napore Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Stalne konferencije gradova i opština da u saradnji sa nadležnim ministarstvima, lokalnoj samoupravi ponude kvalitetne modele administrativnih postupaka. Ovim putem, istaknuto je da lokalne administracije u praksi modele koriste kao osnov za elektronsku razmenu podataka iz službenih evidencija koje vode državni organi, a putem informacionog sistema eZUP, odnosno putem informacionog sistema za razmenu podataka preko servisne magistrale organa.

Vlada je donošenjem Zaključka propisala obavezu nadležnih ministarstva da u narednom periodu redovno ažuriraju postojeće modele administrativnih postupaka, a da stupanjem na snagu novih propisa odmah izrade nove modele, i to najkasnije tri dana od početka njihove primene. Ova mera je usvojena u cilju efikasnog sprovođenja procesa pojednostavljivanja administrativnih postupaka, kao i ujednačavanja postupanja jedinica lokalne samouprave u vršenju poverenih poslova državne uprave.

Da podsetimo, SKGO je u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, a u uz konsultacije sa resornim ministarstvima, tokom 2016. i 2017. godine pripremila i objavila 188 administrativnih postupaka koji su doprineli standardizaciji i ujednačavanju postupanja jedinica lokalne samouprave u Srbiji i bolju primenu propisa. Celokupnu aktivnost SKGO je realizovala u okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU - Druga faza", koji finansira Vlada Švedske.