Vesti

Vlada Srbije usvojila opšte programe obuke za zaposlene i rukovodioce u JLS za 2019.

Vlada Republike Srbije je na predlog Nacionalne akademije za javnu upravu, na sednici održanoj 31. januara 2019. godine, usvojila Opšti program obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2019. godinu i Program obuke rukovodilaca u jedinicama lokalne samouprave za 2019. godinu.

Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave propisano je da je stručno usavršavanje pravo i dužnost službenika da stiče znanja i veštine, odnosno sposobnosti za izvršavanje poslova radnog mesta u skladu sa potrebama poslodavca.

Programi stručnog usavršavanja jesu: 

1) Opšti program obuke

2) Program obuke rukovodilaca,

3) Posebni programi obuke u kladu sa specifičnim potrebama iz delokruga i nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

Opšti program obuke sprovodi se radi obezbeđivanja podizanja nivoa znanja i veština za obavljanje poslova JLS, u skladu sa utvrđenim potrebama, i obuhvata: 

1) Uvodni program obuke;

2) Program kontinuiranog stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave koji čine:

    (1) Opšti program kontinuiranog stručnog usavršavanja, i

    (2) Sektorski program kontinuiranog stručnog usavršavanja. (član 122a)

Sektorski program kontinuiranog stručnog usavršavanja, kao deo Opšteg programa obuhvata teme koje se odnose na izvorni delokrug jedinice lokalne samouprave, a može da sadrži i teme propisane za Opšti program kontinuiranog stručnog usavršavanja i druge teme za koje jedinica lokalne samouprave iskaže potrebe.

Njega priprema i razvija Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, u saradnji sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu, a sprovodi ga jedinica lokalne samouprave.

Sektorski program strukturiran je u 16 oblasti: Dobra uprava; Planiranje u lokalnoj samoupravi; Upravljanje normativnim procesom i uređivanje rada organa i službi jedinice lokalne samouprave; Upravljanje finansijama lokalne samouprave; Lokalni razvoj i investicije u lokalnoj samoupravi; Upravljanje projektima; Upravljanje ljudskim resursima; Ostvarivanje, zaštita i unapređenje ljudskih i manjinskih prava; Obavljanje i razvoj komunalnih delatnosti; Stanovanje i stambena podrška; Društvene delatnosti u lokalnoj samoupravi; Zaštita životne sredine; Poljoprivreda i ruralni razvoj; Upravljanje opštinskom imovinom; Bezbednost u lokalnoj zajednici; Inspekcijski nadzor.

Programi su dostupni putem linkova u nastavku:

http://napa.gov.rs/wp-content/uploads/2019/02/Op%C5%A1ti-program-obuke-JLS.pdf

http://napa.gov.rs/wp-content/uploads/2019/02/Program-obuke-rukovodilaca-JLS.pdf