Vesti

Održana serija regionalnih radionica o stambenoj podršci na lokalu

U saradnji sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Stalna konferencija gradova i opština, u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske, organizovala je tri regionalne radionice na temu izveštavanja o stambenim potrebama i projektima. Radionice su organizovane kako bi se jedinicama lokalne samouprave olakšao postupak pripreme i dostavljanja izveštaja o stambenim projektima i potrebama na lokalnom nivou. Ovaj izveštaj se dostavlja u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada, svake godine do kraja februara. 

Imajući u vidu da se radi o relativno novoj obavezi za JLS, kao i da je tokom prethodne godine uočeno da deo JLS nije pravilno popunio izveštaje, pristupilo se organizaciji ove aktivnosti u saradnji sa MGSI.

Regionalne radionice održane su u Beogradu, Nišu i Sremskim Karlovcima (29. januar, 1. februar i 8. februar) i bile dobro posećene od strane predstavnika imovinsko pravnih i komunalno-stambenih odeljenja lokalnih uprava. Prisutni su dobili detaljna uputstva o načinu sačinjavanja izveštaja i izborima podataka, a predstavnici SKGO predstavili su pregled projekata stambene podrške koji se sprovode na lokalu. Predstavnica MGSI, Svetlana Ristić, prisutne je upoznala sa vrstama akata koje je potrebno pripremiti u cilju sprovođenja stambene podrške.

Tokom radionica prikupljene su i inicijative u vezi sa primenom dela Zakona o stanovanju koji uređuje oblast upravljanja i održavanja zgrada, iako primarno ovo nije bila tema radionica. Kao zaključak, najavljeno je da će SKGO u narednom periodu organizovati skup posvećen ovoj problematici, kako bi se prikupile inicijative za unapređenje primene propisa.

Radionicama je ukupno prisustvovalo oko 140 predstavnika opština i gradova.

Primeri projekata stambene podrške - prezentacija

ZAKON O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA - prezentacija