Vesti

OBAVEŠTENJE O OTPOČINJANJU IZRADE NACRTA PROGRAMA ZA POJEDNOSTAVLJENJE ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA I REGULATIVE – EPAPIR ZA PERIOD 2019 – 2020. GODINE

Republički sekretarijat za javne politike, u skladu sa odredbama člana 32. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 30/18), obaveštava zainteresovanu javnost da se otpočelo sa izradom Nacrta programa za pojednostavljenje administrativnih postupaka i regulative – ePAPIR za period 2019 – 2020. godine (u daljem tekstu: Nacrt programa).

Više informacija