Vesti

Kodeks ponašanja i etike funkcionera

Koordinaciona komisije za inspekcijski nadzor usvojila je, u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru, na sednici 18. septembra 2018. godine, Kodeks ponašanja i etike isnpektora čija je primena počela od 1. januara 2019. godine.

http://mduls.gov.rs/sektori/upravna-inspekcija/kodeks-ponasanja-i-etike-inspektora/