Vesti

Upravljanje i ekonomsko planiranje na nivou lokalnih samouprava

Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor dr Duško Pejović govorio je danas, tokom drugog dana radionice „Podrška unapređenju upravljanja i ekonomskog planiranja na nivou lokalnih samouprava radi ostvarivanja ubrzane realizacije Ciljeva održivog razvoja u Republici Srbiji“, održanoj u Vrnjačkoj Banji.

On je predstavio novine u vezi sa sprovođenjem revizija, naglašavajući da će DRI sada ređe sprovoditi kombinovanu reviziju, već će ubuduće revizija finansijskih izveštaja biti vršena zasebno od revizije pravilnosti poslovanja, što će biti efikasnije.

Više informacija