Vesti

Transparentno upravljanje lokalnim javnim finansijama

Predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor dr Duško Pejović govorio je o ulozi DRI u unapređenju upravljanja javnim sredstvima, transparentnosti i odgovornosti u javnom sektoru na skupu „Transparentno upravljanje lokalnim javnim finansijama: građani u budžetskom postupku“, održanom u Aranđelovcu od 18. do 20. februara 2019. godine.

Više informacija