Vesti

Objavljen priručnik za lokalizaciju ciljeva održivog razvoja

Centar znanja Mreže asocijacije lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope (NALAS) objavio je publikaciju "Agenda 2030 u mojoj opštini: Priručnik za lokalizaciju ciljeva održivog razvoja". Priručnik je namenjen službenicima na opštinskom nivou u unapređenju njihovih kapaciteta i jačanju razumevanja relevantnosti Agende za 2030. godinu i ciljeva održivog razvoja.

Članak na ovu temu možete pročitati na NALAS-ovom web sajtu  http://www.nalas.eu/News/SDGs_Handbook, a kompletan document možete preuzeti OVDE.