Vesti

Exchange 5 - Četiri nove JLS dobijaju podršku u procesu lokalnog planiranja i programskog budžetiranja

U okviru Konkursa za podršku lokalnim samoupravama u planiranju i programskom budžetiranju, koji je raspisan u sklopu Komponente 2 Programa Exchange 5 koji finansira EU iz sredstava IPA 2014, izabrane su sledeće lokalne samouprave: Opština Nova Varoš, Opština Kanjiža, Opština Trstenik i Grad Pančevo.

Konkurs je bio raspisan u periodu od 23. januara do 21. februara 2019. godine, a tokom naznačenog perioda primljeno je ukupno 25 prijava lokalnih samouprava, koje su ocenjene u skladu sa Smernicama za Konkurs.

Članovi Komisije za evaluaciju i selekciju bili su predstavnici Sektora za budžet Ministarstva finansija, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, kao i predstavnici Stalne konferencije gradova i opština (SKGO). U svojstvu posmatrača je u radu Komisije učestvovao i predstavnik Sektora za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije iz Ministarstva finansija.

Ovo je bio drugi poziv lokalnim samoupravama za dobijanje ove vrste podrške, dok je u okviru prvog konkursa krajem 2017. godine odabrano osam lokalnih samouprava. Izabrani gradovi i opštine dobiće ekspertsku pomoć za unapređenje poslovnih procesa u različitim fazama budžetskog ciklusa u skladu sa Uputstvom za izradu programskog budžeta, ali i Uredbom koja uređuje proces upravljanja kapitalnim projektima, kao i podršku tokom izrade izveštaja o izvršenju budžeta u skladu sa Uputstvom za praćenje i izveštavanje o učinku programa. Podrškom su obuhvaćene i teme rodnog budžetiranja i otvorenosti/transparentnosti budžeta (izrada građanskih vodiča kroz budžet u cilju uključivanja javnosti).

Zahvaljujemo svim lokalnim samoupravama koje su učestvovale na konkursu, i time prepoznale značaj i kvalitet podrške koju zahvaljujući sredstvima EU pružaju Ministarstvo finansija, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i SKGO gradovima i opštinama u oblasti lokalnog planiranja i programskog budžetiranja.

Izabranim JLS čestitamo, a koristimo priliku da podsetimo da je u okviru Programa Exchange 5 svim lokalnim samoupravama u Srbiji na raspolaganju savetodavna podrška za pitanja lokalnog planiranja i programskog budžetiranja, te da stručni tim SKGO u tom smislu stoji na raspolaganju.

Za obaveštavanje o aktuelnostima, postavljanje pitanja i kontakt, upućujemo na: http://www.skgo.org/strane/225