Vesti

Podizanje antikorupcijske svesti građana

Generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština Đorđe Staničić i zamenik direktora Agencije za borbu protiv korupcije Dejan Damnjanović razgovarali su u četvrtak, 28. marta 2019. godine o daljem jačanju i produbljivanju saradnje Agencije i SKGO na podizanju antikorupcijske svesti građana i zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji. U tom cilju sagovornici su istakli značaj daljeg promovisanja izrade lokalnih antikorupcijskih planova, kao i značaj učešća SKGO u njihovom promovisanju.

U razgovoru je, takođe, bilo reči o podršci SKGO sprovođenju javnog oglasa za izbor posmatrača izbornih kampanja, koje treba da izvrši Agencija za borbu protiv korupcije.

Kako je dogovoreno na sastanku, u cilju podizanja antikorupcijske svesti građana, Agencija će u ponedeljak, 1. aprila 2019. godine, ponoviti javni poziv za izbor posmatrača izbornih kampanja, kako bi se pravovremeno pripremila da, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, obavi kontrolu aktivnosti političkih subjekata. Prijavu za posmatrače mogu podneti punoletni državljani  Republike Srbije, sa završenom najmanje srednjom školom u trajanju od četiri godine, a prednost će imati kandidati koji mogu biti angažovani puno radno vreme. Prilikom izbora posmatrača vodiće se računa o mestu prebivališta, odnosno boravišta posmatrača, tako da svaki posmatrač može obavljati poslove iz svog delokruga u mestu za koje je određen.

Tokom sastanka je istaknuto da je Agencija je utvrdila potrebu za 165 obučenih posmatrača na teritoriji Republike Srbije i to za 36 koordinatora i 129 terenskih posmatrača u Gradu Beogradu i 27 drugih gradova u zemlji. Agencija ističe da za posmatrače ne mogu biti angažovani kandidati na izborima, niti lica angažovana u organima za sprovođenje izbora.

Na kraju sastanka, sagovornici su se složili da infrastruktura koju je SKGO izgradila u jedinicama lokalne samouprave u Srbiji može dati značajan doprinos postizanju optimuma kvaliteta i kvantiteta izabranih posmatrača.