Vesti

Objavljen poziv za prijavljivanje kandidata za posmatrače izborne kampanje

Agencija za borbu protiv korupcije, na osnovu Odluke o sprovođenju drugog javnog poziva za prijavljivanje i izbor kandidata za posmatrače izborne kampanje objavila je Drugi javni poziv za prijavljivanje kandidata za posmatrače izborne kampanje.

Agencija poziva kandidate koji žele da obavljaju poslove posmatranja izborne kampanje političkih subjekata u svojstvu posmatrača Agencije za borbu protiv korupcije, da se prijave na javni poziv za koordinatora i terenskog posmatrača za poslove posmatranja izborne kampanje.

Javni poziv objavljen je 1. aprila 2019. godine i otvoren je osam dana od dana objavljivanja.

Više na: http://www.acas.rs/drugi-javni-poziv-za-prijavljivanje-kandidata-za-posmatrace-izborne-kampanje/

Generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština Đorđe Staničić i zamenik direktora Agencije za borbu protiv korupcije Dejan Damnjanović na sastanku održanom 28. marta 2019. godine, razgovarali su o podršci SKGO sprovođenju javnog oglasa za izbor posmatrača izbornih kampanja. Ovom prilikom, sagovornici su se složili da infrastruktura koju je SKGO izgradila u jedinicama lokalne samouprave u Srbiji može dati značajan doprinos postizanju optimuma kvaliteta i kvantiteta izabranih posmatrača.

Kako je dogovoreno na sastanku, u cilju podizanja antikorupcijske svesti građana, Agencija ponavlja javni poziv za izbor posmatrača, kako bi se pravovremeno pripremila da, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, obavi kontrolu aktivnosti političkih subjekata. Prijavu za posmatrače mogu podneti punoletni državljani Republike Srbije, sa završenom najmanje srednjom školom u trajanju od četiri godine, a prednost će imati kandidati koji mogu biti angažovani puno radno vreme. Prilikom izbora posmatrača vodiće se računa o mestu prebivališta, odnosno boravišta posmatrača, tako da svaki posmatrač može obavljati poslove iz svog delokruga u mestu za koje je određen.

Tokom sastanka je istaknuto da je Agencija je utvrdila potrebu za 165 obučenih posmatrača na teritoriji Republike Srbije i to za 36 koordinatora i 129 terenskih posmatrača u Gradu Beogradu i 27 drugih gradova u zemlji. Agencija ističe da za posmatrače ne mogu biti angažovani kandidati na izborima, niti lica angažovana u organima za sprovođenje izbora.