Vesti

Delegacija opštine Bečej učestvovala na Nedelji otvorene uprave u Kijevu

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope u saradnji sa Asocijacijom ukrajinskih gradova organizovao je 14. i 15. marta 2019. u Kijevu (Ukrajina), okrugli sto radi promocije rodne ravnopravnosti kroz otvorenu lokalnu upravu pod nazivom „Gender equality and open government” uz prisustvo više od pedeset ukrајinskih izаbrаnih prеdstаvnikа i јаvnih zvаničnikа lokalne vlasti, kао i prеdstаvnika Pаrlаmеntа i Vlаdе Ukrајinе.

Na preporuku Stalne konferencije gradova i opština, a na poziv Kongresa, opština Bečej pozvana je da prezentuje svoj primer dobre prakse u procesu potpisivanja Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou, izrade i usvajanja pratećeg Akcionog plana za rodnu ravnopravnost i postupnog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja, što je i urađeno u okviru programa „Podrška lokalnim samuoprama na putu pristupanja EU – Druga faza“ koji sprovodi SKGO, a finansijski podržava Vlada Švedske. Predstavnici opštine Bečej bili su Jelena Brankov-Čerevicki, koordinatorka za poslove iz oblasti rodne ravnopravnosti i sprovođenja politike jednakih mogućnosti i Dušan Stakić, projekt menadžer u odeljenju za privredu, oboje službenici u opštinskoj upravi Bečej.

Okrugli sto je održan kao deo Nedelje otvorene uprave, a u okviru projekta “Jačanje demokratije i izgradnja poverenja na lokalnom nivou u Ukrajini” sa ciljem da se unapredi odgovornost lokalnih samouprava u vršenju njenih nadležnosti jačanjem demokratskih kapaciteta i institucionalnog okvira. Kao poseban cilj naglašena je podrška u procesu donošenja odluka i promocija JSL u građansku, inkluzivnu i transparentnu upravu.

Link - izveštaj SE - https://www.coe.int/en/web/congress/-/ukrainian-local-authorities-join-efforts-to-advance-gender-equality 

Prezentacija - Povelja