Vesti

Konferencija o rodno odgovornom budžetiranju

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje nacionalnu konferenciju „Rodno odgovorno budžetiranje – gde smo između obaveze i prakse na lokalnom nivou“, koja će biti održana 19. aprila 2019. godine u Beogradu, Hotel „Zira“ (Ruzveltova 35), sa početkom u 10 časova. 

Konferencija će biti usmerena na otvaranje dijaloga i razmatranje postojećih mehanizama za rodnu ravnopravnost relevantnih za sprovođenje zakonske obaveze rodno odgovornog budžetiranja.

Teme koje će biti razmatrane na skupu su rodno odgovorno budžetiranje, relevantni propisi, uloga različitih aktera na lokalnom nivou, izazovi ali i primeri dobre domaće i međunarodne prakse u oblasti rodno odgovornog budžetiranja, uz diskusiju o narednim koracima koje je potrebno preduzeti. Na konferenciji će biti predstavljen i priručnik za uvođenje rodno odgovornog budžetiranja na lokalnom nivou, a skup je namenjen predstavnicima lokalne samouprave koji obavljaju poslove iz oblasti rodne ravnopravnosti, zaposlenima u LS na poslovima finansija, kao i predstavnicima organizacija civilnog društva.

Planirano je da se u okviru skupa prisutnima obrate predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, UN agencija, domaći i međunarodni eksperti u oblasti rodne ravnopravnosti kao i predstavnici lokalnih samouprava i SKGO.

Konferencija je namenjena predstavnicima lokalne samouprave koji obavljaju poslove iz oblasti rodne ravnopravnosti, zaposlenima u LS na poslovima finansija, kao i predstavnicima organizacija civilnog društva.

Prijave sa podacima (ime prezime, pozicija, grad/opština) šalju se putem elektronske pošte na adresu:  darinka.sibinovic@skgo.org do ponedeljka, 15. aprila 2019. godine.

Ova aktivnost realizuje se u okviru programa "Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU - Druga faza", koji finansira Vlada Švedske.