Vesti

Poziv za pružanje savetodavne podrške SKGO u oblasti dobrog upravljanja

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) počinje sa pružanjem usluga višednevne savetodavne podrške na zahtev lokalnim samoupravama – gradovima, opštinama i gradskim opštinama, u oblasti dobrog upravljanja na lokalnom nivou.

SKGO tim će sa angažovanim ekspertima svim zainteresovanim lokalnim samoupravama ponuditi preko 20 različitih usluga u izradi akata (odluka, pravilnika, smernica itd.), na osnovu SKGO modela lokalnih akata, kao i savetodavnu podršku u pripremi i sprovođenju pojedinačnih procesa koji se odnose na primenu principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou, u okviru sledećih oblasti:

  • Građansko učešće i transparentnost u budžetskom procesu,
  • Rodno odgovorno budžetiranje,
  • Transparentno finansiranje organizacija civilnog društva,
  • Antikorupcijske politike na lokalnom nivou, i
  • Administrativna efikasnosti i delotvornost.

Ova usluga za gradove i opštine je besplatna, za podršku se možete prijaviti mejlom na savetodavni@skgo.org. 

Ova aktivnost se sprovodi u okviru Projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou", preko Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", a koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO.

POZIV za SKGO usluge visednevne savetodavne podrske u oblasti dobrog upravljanja.pdf

Informacija o uslugama visednevne savetodavne podrske LS u primeni principa dobrog upravljanja.pdf