Vesti

Započet proces izrade urbanističkih planova

Krajem marta 2019. godine, završen je proces javnih nabavki za odabir obrađivača urbanističkih planova za romska podstandardna naselja u 11 gradova i opština koje SKGO podržava u okviru Programa „Podrška EU inkluziji Roma - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“, koji finansira Evropska unija. Tokom navedenog perioda u saradnji sa nadležnim odeljenjima u lokalnim samoupravama sprovedene su zakonske procedure i potpisani su ugovori sa obrađivačima planova.

Nakon potpisivanja ugovora usledila je organizacija prvih radionica između obrađivača planova i romske zajednice, unutar kojih se raspravljalo o osnovnim rešenjima koje će urbanistički planovi doneti a koja su pre svega usmerena ka: formiranju ulica, parcela za stambene objekte, određivanju trasa za nedostajuću infrastrukuru i stvaranje osnova za buduće ozakonjenje stambenih objekata. Do sada su navedene radionice održane u Lebanu, Kučevu, Kuršumliji, Somboru, Baču, Beočinu, Leskovcu i Vrnjačkoj Banji, a u narednom periodu biće održane i u Pećincima, Bujanovcu i Surdulici.

Do kraja juna meseca očekuje se da će urbanistički planovi ući u faze izrade nacrta, čime će se otvoriti mogućnost za dublji i konstruktivniji dijalog sa romskom zajednicom shodno činjenici da će planovi biti izrađeni sa više detalja i specifičnosti.