Vesti

Sednica Odbora za zdravlje i socijalnu politiku održana u Dimitrovgradu

Sastanak Odbora za zdravlje i socijalnu politiku Stalne konferencije gradova i opština održan je 20. i 21. maja 2019. godine u Dimitrovgradu. Temu skupa bila je “Zdravlje i socijalna zaštita na lokalnom nivou: promene, izazovi i moguća rešenja”, a sednicom predsedava Vladica Dimitrov, predsednik Odbora i predsednik opštine Dimitrovgrad.

U radnom delu četvrte sednice razgovaralo se o iskustvima Dimitrovgrada i Pirota u zbrinjavanju migranata, rezultatima rada Odbora za zdravlje i socijalnu politiku, o stanju i dostupnosti hitne medicinske pomoći i sanitetskog prevoza u Srbiji na lokalnom nivou. Predstavljen je prikaz Nacrta Strategije socijalne zaštite i projekti i aktivnosti SKGO koji podržavaju društveni razvoj.

Predsednik Odbora Vladica Dimitrov je ovom prilikom izjavio da je skup bio prilika da se predstavi dosadašnji rad i inicijativa koja je pokrenuta pre dve godine. Radni deo sednice podrazumeva predstavljanje onoga što je Odbor radio dve godine, ali prvenstveno ono što se radilo u oblasti medicinske pomoći.

Smerovi prema kojima se kreću jesu povećanje efikasnosti u obezbeđivanju usluga u lokalnoj zajednici, efikasniji centri za socijalni rad i usluge u zajednicama, naglasio je Božidar Dakić, direktor Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu.

Jasmina Tanasić, programska direktorka Sektora za društvene delatnosti SKGO je ovom prilikom istakla da je dostupnost zdravstvene zaštite široka oblast, a da je u proteklom periodu utvrđeno da je u protekle dve godine zdravstvena zaštita nedostupna na 10 odsto teritorije, odnosno za 3 odsto stanovništva. Po njenim rečima to nije iznenađujuće jer nam se ambulante i zdravstvene stanice gase, tako da doslovno imamo povlačenje sistema sa jednog dela teritorije.

„Sednica Odbora je prilika da se razgovara o ovom problemu, ali i nastupajućim reformama i izmenama zakona, koji mogu dovesti do povećanog broja stanovništva koji nemaju adekvatnu zdravstvenu zaštitu, a to je uglavnom siromašno i seosko stanovništvo“, izjavila je Tanasić.

Članovi Odbora pokrenuli su inicijative u oblasti zdravstva u kome se traži da se SKGO uključi u proces definisanja podzakonskih akata koje normiraju ove oblasti , kao i inicijativu da se normira hitna medicinska pomoć kako ne bi postojale diskriminisane lokalne samouprave i njeni stanovnici.

U oblasti socijalne zaštite, članovi Odbora su saglasni sa predlogom direktora Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, da je potrebno formirati Fond socijalne zaštite na republičkom i lokalnom nivou, kao garant održivosti usluga socijalne zaštite, kao i da postoji potreba za formiranjem Mreže načelnika za društvene delatnosti u okviru SKGO.

Ovu aktivnost SKGO je realizovala u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.