Vesti

Obuka za izradu Plana održive urbane mobilnosti

U okviru projekta “Održiva urbana mobilnost u gradovima i opštinama u Srbiji”, koji SKGO sprovodi uz podršku GIZ Otvorenog regionalnog fonda za energetsku efikasnost jugoistočne Evrope, Šabac i Pirot dobijaju podršku u izradi Plana održive urbane mobilnosti (POUM).

Prvi korak u izradi planova, bila je radionica koja je održana 20. do 21. maja 2019. godine na Srebrnom jezeru i na kojoj su članovi radnih timova iz ova dva pilot grada stekla prva saznanja u ovom procesu. Pored pilot gradova, na obuci su prisustvovali i predstavnici opštine Bajina Bašta, koja iako nije mogla dobiti podršku za izradu Plana, dobija priliku da prisustvom na radionicama jača svoje kapacitete u oblasti održive urbane mobilnosti.

U okviru dvodnevne radionice, učesnicima je predstavljen evropski koncept planiranja održive urbane mobilnosti, kao i metodologija razvijena od strane Evropske komisije za ovu namenu (tzv ELTIS metodologija), a koja će biti primenjena u postupku izrade Planova održive urbane mobilnosti u dva pilot grada.

Predavač na obuci bio je GIZ-ov ekspert Vladimir Babić iz Slovenije, koji je rukovodio izradom i sprovođenjem Plana održive urbane mobilnosti u Ljubljani. Bilo je reči i o značaju sprovođenja i aktivnog obeležavanja Evropske nedelje mobilnosti.

Članovi radnih timova su kroz praktičan rad započeli razmišljanje o viziji na kojoj će počivati njihovi Planovi. Uz stručnu pomoć konsultanata, koji će pomagati pilot gradovima u procesu izrade POUM, radni timovi sačinili su nacrte operativnih planova za izradu POUM. Imajući u vidu značaj uključivanja građana od samog početka procesa planiranja, radni timovi su blagovremeno započeli planiranje radionica sa zainteresovanim stranama koje će biti realizovane u narednim mesecima.