Vesti

Održan sastanak Radne grupe za upravljanje imovinom u okviru Programa Exchange 5

Sastanak Radne grupe za upravljanje imovinom održan je u prostorijama Stalne konferencije gradova I opština 22. maja 2019. godine. Radna grupa je formirana u sklopu Programa Exchange 5, koji finansira Evropska unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Ministarstvom finansija (MFIN) i Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Radna grupa okuplja predstavnike nadležnih organa, institucija i drugih kompetentnih aktera radi razmatranja pitanja, problema i dokumenata u oblasti upravljanja imovinom i praćenja podrške lokalnoj samoupravi u okviru Programa Exchange 5.

Prva tema sastanka odnosila se na Konkurs za dodelu paketa podrške JLS u oblasti upravljanja imovinom koji je bio otvoren od 11. marta do 05. aprila 2019. godine u kom periodu je pristiglo 39 prijava JLS.

Takođe, ovom prilikom predstavljeno je osam projekata iz Exchange 5 grant šeme za koje je konstatovano da imaju potencijal za ostvarivanje dobrih praksi i primera u upravljanju javnom svojinom JLS kao i model za praćenje napretka projekata kroz identifikaciju projektnih odrednica.

Pored toga, imajući u vidu da je jedna od obaveznih aktivnosti kako paketa podrške tako i grant šeme upravo usklađivanje i unapređivanje pravnog okvira JLS u oblasti upravljanja imovinom, članovima Radne grupe predstavljen je Model odluke o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima u javnoj svojini grada/opštine koji je programski tim pripremio.