Vesti

Održan Peti sastanak Mreže energetskih menadžera i poverenika za energetsku efikasnost

Peti sastanak Mreže održan je 16. maja 2019. godine u Aero klubu u Beogradu. Sastanak je održan u sklopu konferencije “Upravljanje energijom u gradovima i opštinama u Srbiji”, koja je organizovana u saradnji sa projektom “Energetske efikasnosti i upravljanja energijom u opštinama u Srbiji (PEEUEO)”, koji finansijski podržava Vlada Švajcarske. Sastanku Mreže prisustvovalo je 30 članova, a ukupan broj učesnika na konferenciji je bio 79. Učešće u radu na sastanku i konferenciji uzeli su predstavnici brojnih relevantnih institucija i organizacija kao što su Ministarstvo rudarstva i energetike, Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine, Ministarstvo za ekonomske poslove Švajcarske (SECO), Švajcarska kancelarija za razvoj (SDC), UNDP, GIZ, kao i brojni gosti iz Švajcarske i Srbije.

U uvodnom delu sastanka govorili su Miloš Banjac, pomoćnik ministra rudarstva i energetike, Ursula Laubli, direktorka Švajcarske kancelarije za razvoj (SDC) i Đorđe Staničić, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština, koji su se prigodnim rečima obratili skupu i istakli značaj saradnje između Švajcarske i Srbije na pitanjima kao što je energetska efikasnost i energetski menadžment na lokalnom nivou.

Potom je, u okviru prve radne sesije, predstavljen PEEUEO projekat, njegovi ciljevi i ključne aktivnosti u okviru tri komponente: promocija i uključivanje jedinica lokalne samouprave iz Srbije u sistem Evropske energetske nagrade (EEA); ulaganje u energetsku efikasnost javnih objekata u dva grada i dve opštine u Srbiji; i podizanje ljudskih i administrativnih kapaciteta na lokalnom nivou za efikasno gazdovanje energijom. O projektu i  jačanju energetskog planiranja u opštinama u Srbiji na osnovu pristupa EEA je govorila Caroline Huviler, rukovodilac komponente 1. O iskustvima u primeni EEA sistema govorio je Matias Nabholz, načelnik Odeljenja za energiju i životnu sredinu grada Bazela. Konačno, prva sesija je završena izlaganjem Reta Lindegera, član Odbora međunarodne Asocijacije EEA, na temu relevantnost EEA za gradove i uštedu energije u Evropi.

Po završetku prve sesije održano je svečano potpisivanje ugovora o licenciranju, odnosno pristupanje gradova Kruševac i Užice i opština Paraćin i Vrbas Asocijaciji Evropska energetska nagrada. Time su ove lokalne samouprave ušle u krug od preko 1.500 gradova u Evropi koji primenom ovog sistema unapređuju stanje energetskog menadžmenta i energetske efikasnosti na svojim teritorijama.

Nakon svečanog potpisivanja održana je i druga radna sesija, na kojoj su teme bile prostorno energetsko planiranje i procenjivanje potencijala lokalno dostupnih obnovljivih izvora, o kojoj je govorio Mihael Miler iz konsultantske kuće EPB, zatim je bio predstavljen projekat urbane mobilnosti koji uz podršku GIZ ORF sprovodi Stalna konferencija gradova i opština u Kruševcu, Šapcu i Pirotu, a koji za cilj ima izradu i operacionalizaciju lokalnih održivih planova mobilnosti. Projekat je predstavila Klara Danilović, savetnica za urbanizam, stanovanje i izgradnju u SKGO. Konačno centralna tema sastanka Mreže bilo je pitanje statusa energetskih menadžera u sistematizaciji radnih mesta u lokalnim upravama. U okviru ove tačke izlaganje je održala Slađana Kočević, pravni ekspert angažovana od strane UNDP projekta „Uklanjanje prepreka za promovisanje i podršku sistemu energetskog menadžmenta u opštinama u Srbiji“, koja je dala pregled pravnog okvira i prikazala ključne probleme u pogledu statusa energetskih menadžera, kao i preporuke za njihovo prevazilaženje.

Prezentacija - Održiva urbana mobilnost u gradovima i opštinama

Prezentacija - Primer dobre prakse - Bazel

Prezentacija - Spatial energy planning

Prezentacija - Međunarodni nivo Evropske energetske nagrade

Prezentacija - Ojačavanje energetskog planiranja i upravljanja u gradovima Srbije

Prezentacija - Položaj energetskog menadžera u jedinicama lokalne samouprave