Vesti

Odobrena podrška za 20 lokalnih samouprava u oblasti upravljanja imovinom

Na osnovu sprovedenog Konkursa za pakete podrške jedinicama lokalne samouprave (JLS) u oblasti upravljanja imovinom, koji je realizovan u okviru Programa Exchange 5, od 39 pristiglih prijava izabrano je sledećih 20 JLS koje će dobiti podršku:

 1. Trgovište
 2. Novi Pazar
 3. Bela Palanka
 4. Rača
 5. Trstenik
 6. Mionica
 7. Crna Trava
 8. Varvarin
 9. Svilajnac
 10. Vrnjačka Banja
 11. Kikinda
 12. Nova Varoš
 13. Ljubovija
 14. Prijepolje
 15. Babušnica
 16. Šabac
 17. Beograd
 18. Tutin
 19. Sjenica
 20. Gadžin Han

Program Exchange 5 finansira Evropska unija iz sredstava IPA 2014, sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Ministarstvom finansija i Stalnom konferencijom gradova i opština.

Konkurs je bio otvoren u periodu od 11. marta do 5. aprila 2019. godine. Priliku da učestvuju na ovom konkursu imali su svi gradovi i opštine izuzev onih JLS koje su prethodno dobile podršku u okviru grant šeme Exchange 5 i EU Exchange 4 u oblasti upravljanja imovinom.

Izabrane JLS dobiće podršku za unapređenje usluga u upravljanju imovinom, a podrška je predviđena u formi ekspertske tehničke pomoći tzv. „Paketa podrške“. Paketi podrazumevaju direktan angažman stručnjaka za rad na aktima JLS, imovinskim evidencijama i bazama podataka, za utvrđivanje faktičkog stanja nepokretnosti, treninge, radionice kao i druge vidove podrške JLS u predmetnoj oblasti. Proceduralni zahtevi u okviru predmetnog konkursa bili su znatno jednostavniji u odnosu na pravila grant šeme, a paketi su po svom obuhvatu posebno prilagođeni kapacitetima JLS koje su slabije razvijene ili imaju izrazitije potrebe za podrškom shodno pojedinačnom kontekstu u domenu upravljanja imovinom.

Svečani događaj povodom zaključivanja Sporazuma o saradnji sa izabranim JLS, biće upriličen 12. juna u Beogradu. 

Izabranim JLS čestitamo, a sve gradove i opštine u Srbiji pozivamo da prate dalju realizaciju Programa Exchange 5, budući da Program obuhvata i savetodavnu podršku za pitanja upravljanja imovinom povodom kojih možete kontaktirati stručni tim SKGO, kao i da će u narednih 10 meseci biti organizovana dva ciklusa obuka u ovoj oblasti namenjena svim JLS.