Vesti

Lista seminara u Japanu za 2019. godinu

Japanska agencija za međunarodnu saradnju (JICA) objavila listu seminara koji će biti realizovani tokom 2019. godine u Japanu. Seminari se nude zaposlenima u organima državne uprave Republike Srbije. Informacije o datumima održavanja seminara biće dostupne naknadno, nakon što JICA informiše Ministarstvo za evropske integracije da je konkurs za prijavu na seminare otvoren.

Vlada Japana pokriva troškove seminara, smeštaja, ishrane i prevoza.

Za sve dodatne informacije, molimo Vas da kontaktirate Jelenu Todosijević na broj telefona 011/3061-218, kao i putem elektronske pošte: jtodosijevic@mei.gov.rs .

Spisak seminara Japan