Vesti

Seminari u organizaciji Indijskog programa tehničke i ekonomske saradnje

U okviru Indijskog programa tehničke i ekonomske saradnje za kalendarsku 2019-2020. godinu, Vlada Indije je ponudila srpskoj strani obuku zaposlenih u organima državne uprave kroz ITEC programe. Informator o svim obukama ponuđenim kroz ITEC program možete preuzeti na sledećoj adresi https://www.itecgoi.in ili sa zvanične internet stranice Ambasade Indije u Beogradu www.eoibelgrade.gov.in.

Registracija učesnika obuke je predviđena tri meseca pre početka svakog seminara, osim za one koji počinju u julu i avgustu, za koje treba dostaviti aplikaciju što pre. Aplikacioni formular se popunjava elektronski, na zvaničnoj internet adresi ITEC-a ( https://www.itecgoi.in/streamlist.php?salt3=99ecf216822019-2020). Nakon toga, kandidat odštampani aplikacioni formular (overen u instituciji iz koje kandidat potiče), zajedno sa pismom preporuke (na engleskom jeziku), prevodom diplome, zvaničnim sertifikatom o poznavanju engleskog jezika, kao i zvaničnim dopisom, dostavlja Ministarstvu za evropske integracije redovnom i elektronskom poštom ( jtodosijevic@mei.gov.rs). Molimo vas da potencijalni kandidati izaberu seminar koji je u skladu sa opisom njihovog radnog mesta u organu državne uprave. Po dostavljanju neophodnih prijavnih podataka Ministarstvu za evropske integracije, kandidati će biti pozvani na intervju u Ambasadi Indije u Beogradu, kako bi indijska strana proverila podobnost kandidata. Intervju će biti održan na engleskom jeziku.

Napominjemo da Vlada Indije pokriva sledeće troškove: troškove seminara, troškove smeštaja i ishrane, troškove prevoza (povratna avio karta sa taksama + povratni transfer) i troškove izdavanja vize.

U prilogu se nalazi spisak ITEC seminara za 2019/20 kao i dokument pod nazivom „ITEC uslovi i odredbe“ na engleskom jeziku/Na sledećim linkovima možete preuzeti spisak ITEC seminara za 2019/20 kao i dokument pod nazivom „ITEC uslovi i odredbe“ na engleskom jeziku. U ovim dokumentima možete pronaći sve dodatne informacije u vezi sa postupkom prijavljivanja na ITEC kurseve, kao i pravila kojih se potencijalni kandidati moraju pridržavati.

Za sva dodatna pitanja možete kontaktirati Jelenu Todosijević na broj telefona 011/3061-218 ili putem elektronske pošte: jtodosijevic@mei.gov.rs.

Spisak ITEC seminara za 2019-2020.pdf

ITEC uslovi i odredbe.pdf