Vesti

Radna grupa SKGO za održivu urbanu mobilnost održala prvi sastanak

Radna grupa za održivu urbanu mobilnost održala je prvi sastanak 6. juna 2019. godine u prostorijama SKGO, na sastanku je prisustvovalo 11 od ukupno 13 do sada imenovanih članova.

Radnu grupu za održivu urbanu mobilnost čine predstavnici dva resorna odbora SKGO (Odbora za urbanizam, stanovanje i izgradnju i Odbora za životnu sredinu i vanredne situacije) iz Kruševca i gradskih opština Sopot i Stari Grad, predstavnici dva resorna ministarstva (Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (MGSI) i Ministarstva zaštite životne sredine), predstavnici grada Beograda, Saobraćajnog fakulteta, kao i eksperti u ovoj oblasti.

Jedan od osnovnih zadataka Radne grupe biće formulisanje smernica za dalju afirmaciju koncepta održive urbane mobilnosti među gradovima i opštinama u Srbiji, kao i predlozi za uključivanje ovih smernica u nacionalne politike i zakonodavstvo.

Ovom prilikom predstavljene su aktivnosti SKGO na projektu „Održiva urbana mobilnost u gradovima i opštinama u Srbiji“, koji se realizuje uz finansijsku podršku Nemačke savezne vlade, a u okviru Otvorenog regionalnog fonda za energetsku efikasnost jugoistočne Evrope. Nekoliko članova Radne grupe je pod pokroviteljstvom regionalnog projekta za održivu urbanu mobilnost prisustvovalo petodnevnoj obuci za izradu Planova održive urbane mobilnosti te su ovom prilikom izneli svoja iskustva.

Predstavnik Sekretarijata za saobraćaj gradske uprave Beograda podelio je iskustva sa članovima Radne grupe u vezi sa procesom izrade Plana održive urbane mobilnosti (POUM) za grad Beograd, a istaknuto je da su najveći izazovi sa kojima se Radni tim trenutno susreće vezani za učešće građana, odnosno animaciju javnosti. Članovi Radne grupe će nastaviti da prate izradu POUM grada Beograda, kao trenutno najveći projekat ove vrste u Srbiji, iz čije će se implementacije moći izvući pouke i za sve ostale gradove u Srbiji.

Predstavnici Ministarstva su izvestili članove Radne grupe o tekućim aktivnostima na nacionalnom nivou. Tokom juna očekuje se usvajanje Nacionalne strategije održivog urbanog razvoja, koja prepoznaje POUM kao instrument održivog urbanog razvoja. Predstavnik MGSI je, govoreći o ovoj strategiji, istakao važnost prikupljanja indikatora urbanog razvoja, vezanih za održivu urbanu mobilnost.

Na sastanku Radne grupe bilo je reči i o ovogodišnjoj Evropskoj nedelji mobilnosti i modalitetima za učešće gradova i opština u Srbiji u ovoj manifestaciji, uz snažniju podršku resornih ministarstava.

Rad Radne grupe za održivu urbanu mobilnost podržan je kroz projekat „Održiva urbana mobilnost u gradovima i opštinama u Srbiji“, finansiranog od strane Nemačke tehničke saradnje (GIZ ORF EE).